Zatímco děti si poslední školní den šly ve svátečním pro vysvědčení, zaměstnanci farmaceutické společnosti Pfizer popadli barvy, štětce i válečky a vyrazili na pomoc seniorům. Desítka dobrovolníků včetně generálního ředitele se v Domově Sue Ryder v pražské Michli pustila do výmalby pokojů, natírání zahradních laviček i umývání oken. Díky firemnímu projektu „Jsem dobrovolník“ sem zavítali už potřetí.

Dobrovolníci

„Zaměstnanci společnosti nás podporují pravidelně nejen, a to nejen jako dobrovolníci. Pořádají například vánoční dobročinnou sbírku, zorganizovali charitativní sběr oblečení pro naše obchody nebo se osobně účastní našich akcí jako je pochod za důstojné stáří,“ popisuje ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal.

Firemní dobrovolnictví zároveň považuje za prostředek, jak s firmami navázat dlouhodobější partnerství. „Dobrovolníci jsou nedílnou součástí našeho domova a pomáhají nám zlepšovat kvalitu péče o klienty. Spolupracujeme s jednotlivci i skupinami firemních dobrovolníků. Považujeme za úspěch, když se lidé z firem vrací za našimi seniory i ve svém volném čase nebo se z nich stanou naši individuální dárci,“ dodává Lejsal.

Do projektu „Jsem dobrovolník“ společnosti Pfizer se za tři roky zapojilo už 106 dobrovolníků, kteří organizacím věnovali celkem 636 hodin času. Každý pracovník má možnost strávit během roku jeden pracovní den v roce ve vybrané neziskové organizaci. Náklady na práci i spotřebovaný materiál jdou na účet zaměstnavatele. Sami zaměstnanci se přitom mohou rozhodnout, zda věnují organizaci také svůj denní plat. Navíc se mezi neziskové organizace, které dobrovolníci navštíví, rozděluje také výtěžek každoroční charity Pfizer mezi zaměstnanci.

„V rámci firemního dobrovolnictví se snažíme pomáhat seniorům, dětem a nezapomínáme ani na životní prostředí. V červnu jsme s dobrovolníky zavítali do denního stacionáře Ruka pro život, který slouží mentálně hendikepovaným lidem. V minulém týdnu zase skupina zaměstnanců pomáhala s údržbou Průhonického zámeckého parku, který patří mezi památky UNESCO,“ říká koordinátorka firemního dobrovolnictví ve společnosti Pfizer Tamara Stanisavljevičová.

1.7.2016

zdroj: Medica Healthworld a.s.


Další články

Na přehled všech zpráv