Brněnský Masarykův onkologický ústav (MOÚ) patří k prestižním evropským zdravotnickým zařízením, které si vybudovalo mimořádně dobré jméno v boji se zhoubnými nádorovými onemocněními. Otevřený byl před 85 lety, 13. ledna 1935, pod názvem Masarykova léčebna Dům útěchy v Brně. V současnosti ambulancemi MOÚ ročně projde kolem 250 000 lidí, hospitalizováno je na 10 000 pacientů. MOÚ má přes 250 lůžek.

Oslava/ilustrační foto

Vzniku prvního onkologického ústavu v Československé republice předcházela počátkem 20. let minulého století myšlenka napodobit podobná zařízení, která již existovala ve Francii, Švédsku, Rusku či Německu. U zrodu iniciativy stáli odborníci i laičtí propagátoři sdružení kolem primáře chirurgického oddělení zemské nemocnice na Žlutém kopci Jaroslava Bakeše a jeho matky, sociální pracovnice Lucie Bakešové.

Nadšenci si stanovili za cíl vybudovat speciální ústav, kde by byla propojena léčebná činnost s vědeckým výzkumem. Od počátku bylo navíc akcentováno zaměření na pacienty nemajetné, sociálně slabé. Spolek Dům útěchy záhy získal pro svůj humánní projekt podporu veřejnosti i řady významných osobností, mezi nimi i prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který na výstavbu poskytl také 2,5 milionu korun.

Stavba Domu útěchy byla zahájena v roce 1933 na Žlutém kopci, v sousedství chirurgického pavilonu zemské nemocnice. Za necelé dva roky se 13. ledna 1935 už ústav otvíral. Iniciátor léčebny Bakeš se ale naplnění projektu nedožil, zemřel v říjnu 1930.

Tehdy nejmoderněji vybavená klinická část ústavu zahrnovala ambulanci, diagnostické a terapeutické oddělení se zvláštním radiologickým sektorem, operační trakt se speciálním radiologickým oddělením, radiové lázně a rozsáhlou, komfortně pojatou lůžkovou část. Zařízení mělo i vynikající laboratoře. První pacienti přišli do ústavu 21. ledna.

Od počátku léčebna poskytovala komplexní onkologickou péči a měla nadregionální charakter, stejně jako je tomu dnes. Částečná centralizace pacientů zde pak představovala vhodné podmínky pro vědecké bádání. Postupně ústav rozšiřoval kapacitu i spektrum služeb. Prošel několikrát i změnou názvu, od 1. ledna 1991, kdy byl zrušen Institut medicínského výzkumu, nese název Masarykův onkologický ústav.

V současnosti je MOÚ jediným komplexním onkologickým centrem v Česku a je i významným onkologickým centrem v rámci Organizace evropských onkologických ústavů. Je nositelem několika mezinárodních certifikací kvality.

13.1.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv