Ministerstvo zdravotnictví chce prosadit rozsáhlé investice do velkých státních nemocnic. Do roku 2020 hodlá ve strategických akcích proinvestovat přes 10 miliard korun. Materiál s podrobnými informacemi míří na dnešní zasedání vlády, portál ozdravotnictvi.cz jej má k dispozici. Nově se v něm objevily informace, jak by se měly investice promítnout do zlepšení péče o pacienty.

Thomayerova nemocniceJedná se celkem o 7 akcí ve fakultních nemocnicích v Plzni, Olomouci, Brně a Hradci Králové. Dále v pražské Thomayerově nemocnici, IKEMu a Všeobecné fakultní nemocnici. Na co se mohou budoucí pacienti těchto nemocnic „těšit“? Kromě obecných frází o zachování či zlepšení dostupnosti a kvality péče byly do materiálu po požadavku Ministerstva financí doplněny a vyčísleny konkrétní přínosy. Vybrané uvádíme níže:

FN Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy by měla stát půldruhé miliardy včetně vybavení přístroji, soustředila by se zde celá řada klinik. Počet ošetřených pacientů by se zvýšil jak v případě ambulantní péče (o 9 % na 105 tisíc), tak v případě lůžkové péče (o 15 % na 16 tisíc). Značně by se snížil počet interních převozů.

FN Plzeň – pavilon chirurgických oborů za 1,5 mld. Kč by mimo jiné umožnil zvýšit počet plnohodnotných resuscitačních lůžek ze tří na devět. Průměrná čekací doba na operační zákroky by se snížila o dva týdny na šest týdnů. Výrazně by se redukovaly převozy pacientů mezi jednotlivými areály (vzdálené 5 km) o tři čtvrtiny.

FN Hradec Králové – na modernizaci chirurgických oborů a přístavbu a rekonstrukci Bedrnova pavilonu chce ministerstvo vyčlenit 2 mld. Kč. Pacienti by jistě přivítali snížení vnitronemocničních transportů o polovinu díky centralizaci a lepšímu umístění některých pracovišť. Lepší komfort by mělo zajistit snížení průměrného počtu lůžek na jeden pokoj z 2,4 na 1,9. O dvacet lůžek na 64 by se zvýšila kapacita navazující rehabilitační péče.

Thomayerova nemocnice – vybudování centrálního urgentního příjmu za 800 mil. Kč podle vyjádření tiskové mluvčí nemocnice Lenky Drmotové přispěje ke zlepšení celé urgentní sítě hl. m. Prahy a ke zkvalitnění a zlepšení “prvního kontaktu“ s pacientem a spolupráce se ZZS. Počet ambulantních ošetřených pacientů na pracovišti urgentního příjmu  na pracovišti urgentního příjmu by se zvýšil o 15 % na 115 tisíc. Průměrná doba vyšetření jednoho pacienta na tomto pracovišti by se naopak snížila z pěti na tři hodiny. Kapacita chirurgických hospitalizací by se zvýšila o polovinu na 6500 pacientů.

IKEM – výstavba nových budov je nejnižší navrhovanou investicí v předpokládané hodnotě 750 mil. Kč. Díky ní by se počet transplantací zvýšil ze 442 na 570 za rok. O čtvrtinu více pacientů (navýšení na 7500 za rok) by nemocnice zvládla ošetřit na urgentním příjmu.

FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky za necelé dvě miliardy by soustředila pracoviště kliniky na jednom místě, zatímco nyní se nacházejí ve dvou areálech vzdálených od sebe 7 km. Díky tomu by bylo možné snížit kapacity, které existují duplicitně pro obě pracoviště (např. porodní boxy, úseky technické podpory) a nejsou efektivně využity. Pacienti by především ocenili zrušení převozů mezi oběma areály.

Všeobecná FN – výstavba nového sdruženého objektu za 1,53 mld. Kč by přinesla především provozní úspory. Pacientů by se dotklo navýšení kapacity laboratoří, které by zvládly připravit o 20 – 30 % více sterilních léčivých přípravků. Slibuje se také zrychlení diagnostického procesu, ale bez konkrétních čísel.

Pochybnosti vyvolává otázka, zda Ministerstvo zdravotnictví bude mít dostatek financí na tyto obrovské investice. Návrh usnesení vlády totiž neříká, že má dostat nějaké prostředky navíc, neúkoluje ani ministra financí, že by je měl odněkud převést.

20.8.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv