Ministerstvo zdravotnictví chce letos se zdravotními pojišťovnami vyjednat proplácení preventivních prohlídek k odhalení Alzheimerovy nemoci a dalších demencí u seniorů. Počítá s tím zpráva o plnění Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 až 2019, který příští týden projedná vláda. V Česku žije podle nejnovějších dat kolem 150.000 lidí s demencí, v roce 2036 jich bude víc než 300.000.
Mozek/ilustrační foto
Odborné společnosti podle zprávy aktuálně prověřují výstupy z pilotního projektu screeningových vyšetření, tedy preventivních prohlídek, při nichž se pacienti testují. Podle nich by se pak novelizovala vyhláška o preventivních prohlídkách.

Pojištěnci mají nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky u praktického lékaře, dvakrát ročně u zubaře a ženy navíc jednou do roka u gynekologa. Od 30 let pak mohou podstoupit jednou za dva roky také vyšetření na hladinu cukru v krvi. Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami mají od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin. Další preventivní prohlídky se týkají dětí.

Už v současné době proplácejí zdravotní pojišťovny léky k terapii Alzheimerovy choroby i přípravky k její diagnostice. Výši úhrad Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v současné době prověřuje. Celkem dají zdravotní pojišťovny na péči o nemocné demencemi více než miliardu korun ročně.

Vzniknout podle národního akčního plánu měla také síť center zaměřených na Alzheimerovou nemoc a jiné demence. Ministerstvo zdravotnictví a odborné společnosti, které se těmto chorobám věnují, mají do příštího roku definovat požadavky na materiálně technické a personální vybavení těchto center.

Plán počítá také s podporou terénní péče a sociální práce na úrovni obcí. Vláda v únoru schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která by zavedla novou finanční podporu pro osoby pečující o dlouhodobě nemocné. Aktuálně ho projednává Sněmovna.

„MPSV připravilo návrh dlouhodobého ošetřovného po vzoru Rakouska, který má pomoci zlepšit situaci neformálních ošetřovatelů,“ píše se ve zprávě. Na rodinách v současné době leží dvě třetiny ošetřovatelské péče o nemocné demencemi.

Návrh předpokládá, že pečující by po tři měsíce dostával dávku, která by finančně kompenzovala ušlý výdělek do výše 60 pecent denního vyměřovacího základu. Pro pečujícího by zároveň znamenala stejnou pracovně právní ochranu jako mají při mateřské dovolené, tedy například jistotu, že je zaměstnavatel kvůli dlouhé nepřítomnosti nepropustí.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění pokrývá roky 2016 až 2019. Vyjmenována jsou opatření pro zdravotnictví, sociální sféru či školství, potřebné finance zatím vyčísleny nebyly.

Měsíční náklady na jednoho pacienta s demencí se v Česku odhadují na 30.000 až 50.000 korun podle míry jeho závislosti na pomoci okolí a nutnosti zdravotní péče. Jen 26 procent pacientů s demencí využívá ambulantní zdravotní péče a necelých šest procent zdravotní péči lůžkovou. Zhruba 70 procent obyvatel domovů pro seniory a víc než 90 procent obyvatel v domovech se zvláštním režimem trpí demencí.

Od roku 1990 se počet lidí s demencí v Česku zdvojnásobil. V roce 2020 by jich podle odhadů mělo být přes 183.000 a v polovině století pak ještě o 200.000 víc. Důvodem je stárnutí společnosti.

9.7.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv