Ministerstvo financí sestavilo databázi údajů o nákladech nemocnic a úhradách zdravotních pojišťoven, aby zmapovalo a následně vyhodnotilo informace o poskytované zdravotní péči a platbách za akutní lůžkovou péči. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Radek Ležatka. Ministerstvo zdravotnictví databázi zpochybnilo s tím, že v zákonech nejsou finance uvedeny jako zpracovatelé dat zdravotních pojišťoven. Ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) se také pozastavil nad tím, že místo toho, aby finance projednaly vše na odborné úrovni s resortem zdravotnictví, obrátily se rovnou na média. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) zdravotnictví často kritizuje a nedávno se s Němečkem dostal do sporu kvůli nemocničním auditům.

Finanční přehled/ilustrační foto

Nová databáze podle Ležatky obsahuje přes devět milionů hospitalizací, 100 milionů dokladů a na 500 milionů kódů výkonů, léků a materiálů za období pěti let. „Již první výstupy poukazují na značné rozdíly v úhradách za výkony, nákladech za léky a zdravotnické prostředky a za srovnatelnou péči mezi jednotlivými nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami,“ uvedl Babiš. Před časem mimo jiné prohlásil, že nevěří, že ministr Němeček rozkryje financování resortu.

„Zpráva o databázi je zarážející, protože zákony jasně definují možnosti zpracování dat podobného rozsahu a ministerstvo financí není v těchto zákonech zahrnuto jako zpracovatel dat zdravotních pojišťoven,“ reagoval na dotaz ČTK Němeček.

Podle něj je zarážející i to, kde vzaly finance metodiku ke zpracování dat o hospitalizacích. „Je veřejným tajemstvím, že tuto metodiku nemáme v ČR v pořádku. Je-li tedy hlavním objevem projektu, že vykazování hospitalizační péče a její úhrady v ČR neprobíhají standardně a transparentně, pak jde o objev srovnatelný s objevem Ameriky,“ prohlásil.

Němeček připomněl, že problémy s financováním nemocniční péče vedly už před řadou měsíců k tomu, že ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zahájilo ministerstvo komplexní práci na novém pojetí úhrad tak, aby v budoucnu byl systém maximálně spravedlivý a odrážel skutečně oprávněné náklady.

„Už v dubnu pan ministr Němeček označil za chybu, že správa a rozvoj systému není pod kontrolou zdravotnictví, a oznámil, že převedení této činnosti od současného správce, jímž je Národní referenční centrum, bude vzhledem ke složitosti problematiky připraveno jako samostatné opatření,“ doplnila mluvčí zdravotnictví Štěpánka Čechová. Záměr, který je obsažen i v koaliční smlouvě, se má podle ní uskutečnit počátkem roku 2015.

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek potvrdil, že pro naplnění záměru bude ústav spolupracovat se zdravotními pojišťovnami. „Již nyní těžíme z plošného Národního registru hospitalizací, který od roku 1998 obsahuje 32 milionů záznamů o hospitalizacích,“ uvedl. Dodal, že pevně věří, že i úředníci ministerstva financí nakládají s citlivými údaji v souladu se zákonem.

Sestavení databáze považuje ministerstvo financí jen za „počáteční fázi dlouhodobého procesu podpory systémových změn ve financování zdravotnictví a zvyšování ekonomické efektivity poskytované péče“. Data mají využívat oba resorty a mají pomoci zprůhlednit finanční toky mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami a snížit nadbytečné náklady ve zdravotnictví.

Audity, kvůli kterým se ministerstvo financí a zdravotnictví nyní přou, se týkají čerpání peněz z EU z let 2008 až 2013, a to na nákup přístrojů a vybavení onkologických a traumatologických center. Nemocnice tvrdí, že jejich postup prošel opakovaně kontrolou různých institucí a ty žádná pochybení nenašly. Němeček sice připustil, že se nemocnice mohly ve využití peněz dopustit chyb, trvá však na tom, že nemocnice musejí mít možnost vše vysvětlit. Objevily se totiž informace, že o tom, jak audity mají dopadnout, bylo údajně rozhodnuto předem.

 

 

8.10.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv