Ministerstvo zdravotnictví do konce letošního roku připraví novelu zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, jehož části včera zrušil Ústavní soud. Řekla to mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Ústavní soud nesouhlasí se systémem obsazování orgánů pojišťoven, kde hrají hlavní roli velcí zaměstnavatelé. Současná úprava platí do 30. září 2019. Příští rok chce mít ministerstvo hotový celý nový zákon o veřejném zdravotním pojištění, který by řešil i tuto problematiku.

Soud/ilustrační foto

„Stejně jako Ústavní soud vnímá ministerstvo potřebu revidovat způsob ustavování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, proto je tato oblast již nyní jednou z částí připravovaného nového zákona o zdravotních pojišťovnách,“ uvedla Štěpanyová.

Komplexní změna obsazování správních a dozorčích rad nejen zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, ale i největší Všeobecné zdravotní pojišťovny by měla být cílem následující diskuse i podle senátorky Aleny Dernerové (za SD-SN), která byla jednou z autorek senátorského podnětu k Ústavnímu soudu.

„Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny hospodaří s prostředky, které jsou obecné, nikoliv soukromé. Z pohledu státu je to zvláštní situace,“ řekla. Dříve byli klienty například Vojenské zdravotní pojišťovny pouze vojáci, což už ale neplatí, připomněla.

V ČR působí sedm zdravotních pojišťoven. Největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejíž činnost upravuje zvláštní zákon. V loňském roce měla asi 5,9 milionu pojištěnců, ostatní takzvaně zaměstnanecké pojišťovny dohromady 4,14 milionu.

Třetinu členů správních a dozorčích rad těchto pojišťoven jmenuje vláda. Dvě třetiny členů jsou volené, a to půl na půl z kandidátů navržených organizacemi zaměstnavatelů a odborovými organizacemi, například u Vojenské zdravotní pojišťovny armádou nebo policií u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Právě tato základní pravidla navrhování kandidátů Ústavní soud ze zákona s časovým odkladem vyškrtl.

Ministerstvo proto začne chystat novelu zákona, která situaci napraví. „Ještě do konce září se v této věci na ministerstvu sejde pracovní skupina a prodiskutuje první teze novely. Ta musí být konformní s dnešními závěry Ústavního soudu a zároveň zohledňovat oprávněný zájem plátců pojistného a pojištěnců na řízení zdravotních pojišťoven,“ dodala Štěpanyová.

Tématu obsazování orgánů zdravotních pojišťoven se věnuje také Pirátská strana. Rozhodnutí soudu je podle jejího odborníka na zdravotnictví Zdeňka Hřiba vcelku očekávatelné. „Ministerstvo by mělo tuto situaci uchopit jako výzvu k větší liberalizaci zdravotního pojištění. Tyto pojišťovny by se konečně mohly začít v něčem reálně odlišovat podle rozhodnutí svých správních rad, volených přímo pojištěnci z řad pojištěnců. To umožní vyjít vstříc specifickým potřebám jejich klientů. Péče u státní VZP by měla být zachována v současném rozsahu jako etalon stability,“ sdělil ČTK Hřib, který zasedá ve správní radě VZP.

Podobně muselo ministerstvo po zásahu Ústavního soudu novelizovat zákon o veřejném zdravotním pojištění. Úprava se týkala části o hrazení zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a stanovování jejich úhrad. V současné době návrh projednává Sněmovna, schválen musí být do konce roku.

12.9.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv