Ministerstvo zdravotnictví by příští rok mělo ze státního rozpočtu podle schváleného střednědobého výhledu dostat 5,997 miliardy korun, podle dat zveřejněných dnes ministerstvem financí však jen 5,697 miliardy korun. Letos stát přidělil zdravotnictví 6,481 miliardy Kč, příjmy tak příští rok klesnou. V částkách nejsou zahrnuty evropské dotace. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová řekla, že na nutné investice peníze nestačí, resort požádá o další zhruba tři miliardy korun.

Zdraví a peníze/ilustrační foto

Většina peněz zdravotnictví je ze zdravotního pojištění, stát dá letos 62 miliard korun v odvodech za děti, důchodce či nezaměstnané, o navýšení odvodů se nyní jedná. Pojišťovny letos mají na péči 250 miliard korun, s nárůstem výběru pojistného výdaje na péči mohou příští rok stoupnout.

„Požadované zhruba tři miliardy korun navíc bychom chtěli využít především na rekonstrukce a modernizaci nemocničních areálů tak, aby nám nemocnice kvůli zanedbané údržbě časem nespadly na hlavu,“ uvedla mluvčí.

Posílení rozpočtové kapitoly ministerstva zdravotnictví odpovídá podle ní vládní politice, která se po letech „tupého škrtání minulých vlád“ snaží povzbudit hospodářský růst i smysluplnými a účelnými investicemi, které zároveň zkvalitní veřejné služby.

Z částky přidělené ze státního rozpočtu musí ministerstvo pokrýt nejnutnější provoz svůj a některých svých organizací, zdravotnické záchranné služby, dotace krajům na připravenost zdravotnického záchranného systému na krizové stavy a mimořádné události či specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Dále musí pokrýt národní podíl na programech spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatních zahraničních partnerů. „V neposlední řadě hodláme poskytnout dotace na reprodukci majetku nejen nemocnicím, jejichž jsme zřizovatelem, ale i nemocnicím regionálním,“ uvedla mluvčí.

Podotkla, že pokud by nynější vedení ministerstva pokračovalo v politice minulých vlád, která vedla k výraznému nárůstu vnitřního dluhu zejména státních nemocnic, bylo by nutné ve střednědobém horizontu investovat do rekonstrukcí vyvolaných havarijním nebo techniky nezpůsobilým stavem nemocnic. To ministerstvo pokládá za nesystémové řešení.

„Dále se ukazuje potřeba alespoň částečně navýšit výdaje na zajištění hygienické služby prostřednictvím posílení krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů, což odpovídá i požadavkům sněmovního zdravotního výboru,“ doplnila mluvčí. Zmíněné organizace měly v posledních zhruba šesti letech výrazně snížený rozpočet, a tedy omezené i své činnosti.

16.6.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv