Česko ve srovnání s vyspělými státy dlouhodobě zaostává v tzv. jednodenní péči. Jinými slovy, spousta zákroků, které lze vyřešit ambulantně, se u nás provádí s následnou mnohadenní hospitalizací. To klade větší nároky na personál, především na zdravotní sestry, stejně tak to přináší vyšší náklady na energie a další provoz. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo jednodenní péči významně podpořit a poprvé ji zařadilo do úhradové vyhlášky.

Jde o návrh pro rok 2023, který má redakce portálu OZdravotnictvi.cz k dispozici. Podle ministerstva se nově „stanoví úhrada za zdravotní služby jednodenní péče v oboru chirurgie, která je poprvé definována na úrovni úhradové vyhlášky.“ Uvádí, že právě v oboru chirurgie má ČR nejnižší podíl jednodenní péče v mezinárodním srovnání. Kromě toho, existuje zde vypracovaný standard a doporučené typy výkonů vhodné k jednodennímu provedení od odborné společnosti.

Ministerstvo zdravotnictví jmenuje hned čtyři důvody, proč se k tomuto kroku odhodlalo:

„1. Zvýšení efektivity poskytování zdravotních služeb – jednodenní provedení výkonu je méně časově, personálně i nákladově náročné než hospitalizace pacienta.

2. Vyšší komfort a kvalita péče – jednodenní péče je spojena s vyšším komfortem pro pacienta a se snížením rizikem nozokomiálních infekcí (pacient se nakazí přímo v nemocnici – pozn. red.).

3. Úspory pro zdravotní pojišťovny – úhrada jednodenní péče je nižší než úhrada akutní lůžkové péče a pro zdravotní pojišťovny generuje úspory.

4. Snížení čekacích dob – díky vyšší efektivitě jednodenní péče je možné navýšit počty prováděných výkonů a snížit dlouhé čekací doby.“

Pokud bude úhradová vyhláška schválena v navržené podobě, půjde zatím o zkušební, pilotní projekt. Teprve na základě jeho vyhodnocení chce ministerstvo uvažovat o zařazení dalších oborů do režimu jednodenní péče. „Způsob úhrady jednodenních chirurgických výkonů nemusí být vhodný pro ostatní typy jednodenní péče,“ připomíná Ministerstvo zdravotnictví.

Autor: Ondřej Zavadil 

3.10.2022

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv