Ministerstvo zdravotnictví plánuje do roku 2020 investovat do sedmi státních nemocnic více než deset miliard korun. Plán strategických investic má být v připomínkovém řízení a jeho uskutečnění závisí na možnostech státního rozpočtu. V některých případech plán počítá i s prodejem budov a nemovitostí za celkem dvě miliardy korun.

Chodba v nemocnici / ilustrační fotoInvestice mají směřovat do fakultních nemocnic (FN) v Brně, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a v Praze do Všeobecné fakultní nemocnice, Thomayerovy nemocnice a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Ministerstvo výběr zdůvodnilo tím, že jejich infrastruktura je podfinancována a ve špatném technickém stavu. Na nápravu nelze použít peníze veřejného zdravotního pojištění ani evropské peníze.

Nemocnice řízené ministerstvem žádaly na investice 23 miliard korun. Podle predikce by na financování reprodukce majetku v letech 2015 až 2020 mělo být ze státního rozpočtu k dispozici jen 4,5 miliardy korun.

Ministerstvo schválilo investice za 10,3 miliardy s tím, že téměř tři miliardy zaplatí samy nemocnice formou spoluúčasti a další dvě miliardy se do státního rozpočtu vrátí z prodeje nepotřebného majetku. Čistý dopad na státní rozpočet tak bude činit něco málo přes pět miliard, vyčíslil web.

Fakultní nemocnice Brno má náklady vyčísleny na 1,95 miliardy korun. Půjde o výstavbu gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor. Areál na Obilním trhu má být prodán za 700 milionů korun.

Fakultní nemocnice Olomouc má náklady vyčísleny na 1,5 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy na stavební část a 0,4 miliardy na přístroje. Rekonstruována a dostavěna má být hlavní budova Františka Josefa.

Fakultní nemocnice Plzeň má náklady vyčísleny na 1,5 miliardy korun, z toho 1,25 miliardy na stavební část a 0,25 miliardy Kč na přístroje. Vystavěn má být nový pavilon chirurgických oborů v Lochotíně, kam se přesunou kliniky z areálu na Borech. Tamní budovy a pozemky mají být prodány za 850 milionů korun.

Fakultní nemocnice Hradec Králové má náklady vyčísleny na dvě miliardy korun. Rekonstruován a dostavěn má být Bedrnův pavilon z roku 1985, kde se soustředí chirurgické obory. Vybudován bude také hybridní operační sál.

Všeobecná fakultní nemocnice má vyčísleny náklady na 1,53 miliardy korun. Vzniknout má nový sdružený laboratorní a provozní pavilon. V plánu je prodej uvolněných nemovitostí s odhadní cenou 425 milionů korun.

Thomayerova nemocnice má vyčísleny náklady na 0,8 miliardy korun, z toho 0,675 miliardy na stavební část a 0,125 miliardy na přístroje. Vybudován má být centrální urgentní příjem pro 180 až 250 akutních pacientů denně.

IKEM má vyčísleny náklady na 0,75 miliardy korun, výhradně na stavební část. Dostavěny mají být dva pavilony G1 a G2 integrované do jedné budovy a vybudován má být plnohodnotný urgentní příjem. Vzniknout mají například metabolická i transplantační jednotka intenzivní péče či oddělení buněčné terapie.

3.8.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv