Lidé by kvůli riziku nakažení nebezpečným koronavirem MERS měli zvážit nutnost případné cesty do Jižní Koreje nebo na Arabský poloostrov. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Žádné bezprostřední nebezpečí ale českým občanům zatím nehrozí.

MERS/ilustrační foto

 

Od roku 2012 do současné doby je hlášen výskyt infekce způsobené MERS-CoV z cca 25 zemí světa u více než 1 300 osob, z nichž téměř 500 na následky této infekce zemřelo. Naprostá většina případů je evidována na Arabském poloostrově, nejvíce v Saudské Arábii. V červnu 2015 je zaznamenán vysoký nárůst onemocnění v Jižní Koreji – 138 případů a 14 zemřelých.

Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav sledují průběžně vývoj epidemiologické situace ve výskytu infekce způsobené MERS Co-V  na Arabském poloostrově a v Koreji publikované Světovou zdravotnickou organizací a Evropským střediskem pro kontrolu nemocí. Veřejnost bude o nových zprávách průběžně informována.

„Epidemiologickou situaci velmi pečlivě sledujeme, českým občanům zatím žádné přímé nebezpečí nehrozí. U cestujících ze zasažených oblastí to ale stoprocentně vyloučit nelze. Proto musí cestující z rizikových zón pečlivě sledovat změny ve svém zdravotním stavu. V případě, že by vývoj situace eskaloval, jsme připraveni okamžitě aktivovat všechna epidemiologická opatření,“ uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Co dělat po návratu z rizikové oblasti?

  • Pokud se při cestě nebo po návratu do 14 dnů objeví horečka vyšší než 38 st. C, dechové obtíže, kašel event. průjem je třeba vyloučit, že by se o infekci MERS-CoV mohlo jednat.
  • V případě, že jste na palubě letadla, ohlaste toto neprodleně palubnímu personálu
  • V případě, že jste již na letišti, neopouštějte prostor letiště a vyhledejte stálou zdravotnickou službu na letišti.
  • V případě, že jste již v místě bydliště, kontaktujte telefonicky svého registrujícího lékaře, popřípadě lékařskou pohotovostní službu a sdělte potřebné informace včetně údajů o pobytu v oblasti Arabského poloostrova nebo v Koreji.

Jaké je riziko nákazy virem MERS-CoV a jak se mu vyhnout při cestě do rizikové oblasti ?

  • Cestující na Blízký Východ a do Jižní Koreje by si měli být vědomi přítomnosti MERS-CoV v této zeměpisné oblasti. Přestože Světová zdravotnická organizace zatím nedoporučuje omezit cesty do těchto zemí, považujeme za nutné, aby občané zvážili nutnost a důvody takovéto cesty.
  • Ačkoliv zdroje nákazy na Blízkém východě nejsou dosud jednoznačně prokázány, je známo, že jiné nové koronaviry jsou nákazami přenosnými na člověka ze zvířat. V souvislosti s MERS-CoV se předpokládá jako zdroj nákazy velbloud. Proto je třeba důsledně dodržovat základní hygienická pravidla a vyhnout se kontaktu se zvířaty, což platí zejména pro návštěvy velbloudích farem.

Co je infekce MERS-CoV ?

  • Původce onemocnění koronavirus (MERS-CoV) vyvolává těžký zánět plic spojený s akutní poruchou dýchání. Smrtnost onemocnění je vysoká, pohybuje se kolem 40-60% u osob s přidruženými onemocněními. Doba od nákazy do propuknutí příznaků je 2-14 dní

Jak se přenáší ?

  • První případy byly zaznamenány v roce 2012 u pacientů z Arabského poloostrova. K přenosu dochází při úzkém kontaktu s nemocným. Podobá se přenosu chřipky.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce v Praze má zpracován jednotný algoritmus izolace, ošetření a laboratorního vyšetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí novým koronavirem (MERS-CoV).

15.6.2015

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv