Od nástupu této vlády hospodaří přímo řízené nemocnice s kladným výsledkem. Osobní náklady jsou největší položkou jejich rozpočtů, přičemž nemocnice zvyšují platy svých zaměstnanců na maximum svých možností. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Jsem rád, že situace nemocnic přímo řízených ministerstvem se velmi výrazně zlepšuje. Od krizového roku 2013, kdy všem nemocnicím klesaly úhrady a mnohé se dostaly do ztráty, se v následujícím roce vyšplhaly na nulu a v roce 2015 již vykazovaly půlmiliardový kladný hospodářský výsledek, přesně 544 337 milionů korun,“ uvedl na tiskové konferenci ministr Němeček a dodal: „Chtěl bych zde všem ředitelům za takové výsledky poděkovat.“

České zdravotnictví je ve srovnání s ostatními zeměmi OECD dlouhodobě podfinancované, navíc podíl veřejných výdajů na zdravotnictví ve vztahu k HDP dále klesá. Od roku 2012 se projevuje také vliv zvýšené sazby DPH.

„I za této situace je hospodaření nemocnic v působnosti MZ vyrovnané, resp. ziskové, nemocnice jsou ve stabilizované finanční situaci. Nikde není jakkoliv omezována dostupnost zdravotní péče, kvalita poskytované péče nadále roste. To vše je výsledek i důkaz efektivního fungování nemocnic i dobré práce jejich managementů,“ zopakoval náměstek ministra zdravotnictví pro ekonomiku a přímo řízené organizace Petr Landa.

Podle hejtmana Kraje Vysočina a prvního místopředsedy Rady Asociace krajů ČR Jiřího Běhounka není snadné vnést do systému stabilitu a predikovatelnost výdajů, proto management a ředitelé nemocnic zasluhují obdiv za zvládání své práce. „Je ale nepochybné, že bez přísunu finančních prostředků a při klesajícím podílu HDP plynoucím do zdravotnictví se nemůžeme hnout dál. Děkuji za vstřícnost a komunikaci Ministerstvu zdravotnictví a za příslib projednání v celé vládě,“ dodal Běhounek.

Srovnání - graf

Za období 2013–2015 došlo k nárůstu celkových nákladů přímo řízených nemocnic o cca 5 mld. Kč. Nejvýznamnější nárůst v položkách představují léky (+3 mld. Kč) a osobní náklady (+ 2 mld. Kč). Ostatní nákladové položky poklesly (energie, ostatní služby) nebo stagnují.

Osobní náklady jsou největší položkou rozpočtů – v roce 2013 tvořily osobní náklady 41 % celkových nákladů přímo řízených nemocnic, v roce 2014 to bylo 42 % a v roce 2015 už 44 %. Podíl výdajů na zdravotnictví k celkovému HDP však s léty klesá – zatímco v roce 2009 to bylo 7,2 %, v roce 2012 už jen 7,3 %.

15.4.2016

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv