Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyčlení z evropských peněz 870 milionů korun na přípravu projektů, jako jsou zdravotnická a školská zařízení, nebo na udržitelnou a chytrou infrastrukturu. Z dotací bude možné financovat pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě uveřejněné na webových stránkách. Příjem žádosti ve třech výzvách začnou koncem února. Dotace pokryje až 100 procent všech nákladů.

„Starostové a starostky si na jednáních občas postěžují, že už jen příprava projektu není ve finančních možnostech obce, mnohdy chybí i potřební lidé a know-how. Těchto 870 milionů z evropských zdrojů jim pomůže překonat obě tyto překážky,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Peníze mohou směřovat například na zřizování projektů spojených s konceptem takzvaných smart cities, tedy idey fungování města, které využívá digitální, informační a komunikační technologie tak, aby byly efektivnější a ekologičtější. Výzvy by měly pomoci obcím připravit a dokončit tento typ projektů až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele.

Udržitelnost dopravy mohou podle MMR pomoci zlepšit nové dobíjecí stanice pro elektromobily nebo cyklostezky. Peníze ale mohou směřovat také na opravu čistírny odpadních vod a projekty, které zlepší zadržování vody v krajině. Podpora zahrnuje také výstavbu nebo rekonstrukce veřejných budov a prostranství.

Tři výzvy se liší podle velikosti realizovaného projektu. Na podporu přípravy velkých projektů bude směřovat 500 milionů korun, na malé projekty pak 300 milionů korun. Dalších 70 milionů Kč. MMR vyčlení na podporu malých projektů, které už byly předloženy k realizaci v jiných výzvách. Příjem žádostí u velkých projektů odstartuje letošního 22. února, u malých projektů 29. února a u poslední skupiny malých projektů už předložených k realizaci bude příjem žádostí spuštěn 27.února.

Dotační výzvy jsou součástí evropského Národního plánu obnovy (NPO), což je podklad pro čerpání peněz z mimořádného fondu, který připravila Evropská unie v souvislosti s koronavirovou pandemií. Jedná se o plán reforem a investic, které využívají prostředky z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost. Členským státům EU má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit ekologickou a digitální transformaci ekonomik zemí.

Do budoucna MMR podle tiskové zprávy chystá další výzvu na přípravu projektů takzvaného dostupného bydlení. Projekty bydlení je možné podpořit i v právě vyhlášených výzvách. Prostřednictvím Státního fondu podpory investic MMR letos v programu Nájemné bydlení podpořilo výstavbu obecních bytů více než jednou miliardou korun. V dalších letech chce resort do dostupného bydlení dostat zhruba osm miliard z NPO a na tyto prostředky navázat i soukromé peníze. Celkem by se mělo jednat o 20 miliard korun.

(ČTK)

13.2.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv