Ministerstvo zdravotnictví (MZd) navrhuje kvůli zajištění souladu s evropskou legislativou týkající se hodnocení zdravotnických technologií změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nově by měly evropské státy posuzovat zdravotnické technologie společně a sdílet výsledky hodnocení. Kvůli stejnému nařízení EU platnému od ledna 2022 se již dříve navrhovala změna zákona o zdravotnických prostředcích, kterou v současné době projednává Sněmovna. Další větší novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění MZd připravuje, do Sněmovny by měla zamířit v první polovině letošního roku.

„Nařízení reaguje na situaci, kde vývoj zdravotnických technologií je hlavní hnací silou hospodářského růstu a inovací v EU a má pro dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví klíčový význam,“ píše MZd v důvodové zprávě k materiálu. Proces hodnocení zdravotnických technologií založený na důkazech (HTA) má podle něj příslušným orgánům určit relativní účinnost nových či stávajících zdravotnických technologií. Hodnocení se zaměřuje zejména na přidanou hodnotu novinky ve srovnání se stávajícími možnostmi.

„V případě, že by se k této adaptaci formou navrhovaného zákona nepřistoupilo, přímo použitelný předpis Evropské unie by v České republice nemohl být účinně a beze zbytku aplikován, čímž by došlo k porušení povinností vyplývajících z práva EU pro jednotlivé členské státy,“ uvedl úřad.

Na celoevropské úrovni vzniká nařízením Koordinační skupina pro hodnocení zdravotnických technologií (HTACG). Ta bude dohlížet na společná klinická hodnocení nebo vědecké konzultace. Bude také vydávat zprávy o očekávaných nových technologií nebo metodické pokyny. Podle návrhu novely by v ní měl být zástupce ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který má vstup nových léků a zdravotnických prostředků v ČR na starosti.

Rozpracovanou má MZd také další novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. V návrhu, který je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení MZd, jsou podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zásadní změny fungování systému veřejného zdravotního pojištění.

Obsahuje podle něj „definice toho, jaká je role jednotlivých zařízení v síti a narovnání férových podmínek pro jakékoliv zdravotnické zařízení bez ohledu na to, kdo je jeho zřizovatel,“ řekl k novele v prosinci. V návrhu jsou jako oblasti hlavních změn uvedeny podpora prevence, dostupnost stomatologické péče, úhrada péče přeshraniční péče, úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků a vydávání seznamu zdravotních výkonů.

Svaz zdravotních pojišťoven upozornil na část návrhu, kde chce MZd zrušit pojišťovnám rezervní fondy a nahradit je jinými, z nichž by se hradily některé činnosti dosud placené ze státního rozpočtu, například vzdělávání lékařů nebo fungování orgánů ochrany veřejného zdraví. Až šestinásobně by se podle návrhu mohly zvýšit fondy prevence, stát by ale chtěl určovat část jejich využití. Návrh by měl také zjednodušit proces slučování pojišťoven.

Z konkrétních změn ministr zmínil například změnu pohotovostí, které by nově měly zřizovat zdravotní pojišťovny místo krajů, nebo vytvoření osobního účtu pojištěnce, jehož prostřednictvím bude moci čerpat příspěvky z preventivního programu své zdravotní pojišťovny a další odměny za absolvování například prevence nebo očkování.

(ČTK)

3.2.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv