Ministerstvo zdravotnictví (MZd) navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění změny ve fungování zdravotních pojišťoven. Budou si podle něj moci více konkurovat a více odměnit pojištěnce za vlastní péči o zdraví. Zároveň bude jednodušeji možné jejich sloučení. Hradit z pojištění by mělo být možné část ceny bílé plomby nebo preventivní péči logopeda ve školách. Naopak ušetřit mají pomoci úspory v provozních nákladech pojišťoven nebo možnost vymáhat škodu po lidech, kteří si sami způsobí úraz při trestném činu. Novinářům to dnes řekli zástupci ministerstva.

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček považuje za nejdůležitější změnu větší možnost podpory prevence. „Pro nás je nejpodstatnější změna v tom, jaké programy mohou zdravotní pojišťovny svým pojištěncům nabízet,“ řekl Dvořáček. „Je to první krok v tom, že se v tom pojišťovny začnou lišit,“ dodal. Toto téma podle něj nastartovalo přípravu novely, další body, které bylo třeba řešit, se pak přidávaly. Bylo to i součástí programového prohlášení vlády.

MZd podle Dvořáčka očekává velké množství připomínek a pozměňovacích návrhů, připomínkové řízení bude v dubnu a květnu a novela by měla jít do prázdnin do Sněmovny.

Do fondů prevence, ze kterých pojišťovny například dávají lidem příspěvky na očkování, sport nebo zubní hygienu, budou moci podle návrhu jít místo současných 0,5 procenta vybraného pojistného až tři procenta. Letos systém hospodaří se zhruba 500 miliardami korun, šlo by tedy až o 15 miliard korun.

Zároveň by pojišťovny zrušily své rezervní fondy, které musí plnit ze zákona a ve kterých je asi šest miliard korun. Zůstatky na účtech pojišťoven jsou zhruba 56 miliard korun. Návrh počítá také se vznikem fondu obecně prospěšných činností, z něhož by se financovaly další akce prospěšné pro celý systém. Podporu by z něj měl získat Ústav zdravotních informací a statistiky nebo pacientské organizace.

„Vznikat by mohly stipendijní programy pro lékaře v předatestačním vzdělávání, protože pojišťovny nemají žádný nástroj, jak lékaře dostat do oblastí, kde chybí,“ řekl ředitel odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Jan Zapletal. Lékař pobírající stipendium by se zavázal, že v regionu zůstane.

Budoucí zákaz amalgámu si podle ředitele odboru regulace cen a úhrad Tomáše Trocha vyžádal změny v úhradách stomatologie. Nově se počítá s tím, že pojišťovna by dospělým hradila 40 procent ceny bílé zubní výplně, žádná by ale nebyla zcela zdarma.

Lidé by ale mohli část rozdílu mezi cenou a úhradou čerpat z fondu prevence své zdravotní pojišťovny. „Podmínkou bude účast na programech, které pojišťovna nastaví, například preventivní prohlídky, očkování nebo screeningy,“ doplnil Zapletal. Podobně by pojišťovny mohly nabízet i úhradu další jinak nehrazené péče.

Úspory v systému veřejného zdravotního pojištění by mohlo přinést také rozšíření systému úhrad CZ-DRG založeném na reálné ceně péče z nemocnic akutní péče i na jednodenní chirurgii, následnou péči nebo zdravotní péči v zařízení sociálních služeb.

Novela počítá také s tím, že zdravotní pojišťovny budou moci pro své pojištěnce nasmlouvat zdravotní péči v zahraničí nebo uhradit například péči o zraněného v pohraničí, kde je blíž nemocnice v cizině. Nově by měli více pravomocí v předepisování péče mít i nelékaři, například fyzioterapeuti či sestry v domácí péči.

(ČTK)

5.4.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv