V loňském roce se z prostředků Ministerstva zdravotnictví na výzkum, vývoj a inovace utratilo 1,19 mld. Kč, přičemž rozpočet počítal s částkou 1,52 mld. Kč. Nevyčerpáno tak zůstalo více než 320 mil. Kč. Vyplývá to ze Závěrečného účtu ministerstva za rok 2016, který má portál OZdravotnictvi.cz k dispozici.

Vývoj/ilustrační foto

Větší část prostředků (0,7 mld. Kč) směřovala na účelovou podporu konkrétních projektů aplikovaného výzkumu. Zbylá část, necelých půl miliardy korun, putovala na institucionální podporu, tedy na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. Co se týče příjemců dotací, většinu z objemu peněz (0,78 mld. Kč) spotřebovaly příspěvkové organizace samotného ministerstva, tedy především fakultní nemocnice.

Nižší než předpokládané výdaje na zdravotnický výzkum zdůvodňuje ministerstvo následujícím způsobem. V roce 2016 se meziročně snížil počet projektů (účelová podpora) téměř na polovinu. Rozjížděl se totiž nový program na podporu aplikovaného výzkumu, který se v čerpání prostředků projeví až v roce 2018. V minulém roce se navíc odrazila skutečnost, že v roce 2013 nebyla vyhlášena žádná veřejná soutěž. Tehdy končil resortní program č.3 a jeho čtvrté pokračování ještě nebylo schváleno.

Neutracené prostředky zůstávají nadále ministerstvu k dispozici ve formě tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů. Měly by tak být použity na stejný účel v následujících letech. Otázkou však zůstává, zda se podaří čerpání zrychlit a nároky nebudou nadále narůstat. Vzhledem k zaostávání České republiky v oblasti výsledků zdravotnického výzkumu je nevyužívání přidělených prostředků na tuto oblast špatnou zprávou.

30.3.2017

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv