Zhoubný nádor mozku, laiky někdy nesprávně označován jako rakovina mozku, představuje poměrně rozmanitou skupinu onemocnění. Nádory mozku jsou velmi záludné a vzbuzují v lidech přirozené obavy, neboť prognóza vyléčení je vysoce individuální, a ne vždy příznivá. Zároveň je velmi obtížné spoléhat na možnou prevenci, vyvolávající faktory nejsou totiž doposud dobře známé. 

V České republice si tuto diagnózou ročně vyslechne kolem 800 lidí, o něco více mužů než žen. Výskyt nádorů mozků je též častější u dvou věkových skupin – dětí do 5 let a dospělých nad 60. Díky velmi přesné diagnostice i novým postupům a metodám je dnes možné velkou část mozkových tumorů operovat.

Nádory mozku a jejich příznaky

Nádory mozku rozdělujeme na primární a sekundární. Ty první vznikají z buněk mozkové tkáně či okolních struktur a je jich výrazně méně než těch sekundárních, což jsou metastázy z původních nádorů v jiné části těla.

Tumory se mohou ze začátku projevovat různě a často záleží na tom, v jaké části mozku se nachází a která centra ovlivňují. Podle toho může být nějakým způsobem narušeno například centrum řeči, zraku, sluchu, hybnost či citlivost končetin nebo lze pozorovat změny v chování či výpadky paměti. Při nádorech na mozku nemocní pociťují rovněž silné bolesti hlavy, závratě nebo se u nich projeví obrna hlavových nervů. Častým prvotním příznakem bývá epileptický záchvat. Ten se může projevit pouze záškuby některých končetin nebo jako stav krátkodobé nepřítomnosti. Ve větším rozsahu pak i poruchou vědomí, pomočením, silným stiskem čelisti a záškuby všech končetin.

Léčba a prognóza

Léčba nádorů mozku je náročná a vyžaduje spolupráci několika odborníků – od neurochirurga přes onkologa až po radiologa. Prognózu vyléčení a kvality dalšího života pacientů s nádory mozku ovlivňuje mnoho faktorů. Tím nejzásadnějším je typ nádoru a možnost jeho chirurgického odstranění. U části pacientů bývá operace dostačující, u jiných je ale nutné použit kombinovanou léčbu zahrnující i radioterapii a chemoterapii. V některých případech je ovšem chirurgický zásah nemožný. Ve fázi výzkumu a klinických studií je stále řada léků a léčebných postupů s cílem poskytnout nemocným maximální šanci na vyléčení a eliminovat vedlejší účinky související s léčbou.

Léčba je velmi náročná i finančně. „Zdravotní péče o nemocného s nádorem mozku stojí ročně v průměru 155 000 korun,“ říká tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková. Při zhruba 300 pacientech s touto diagnózou, které má pojišťovna ve své evidenci, tak představuje celková částka vynaložená ZP MV ČR na léčbu mozkových nádorů více než 47 milionů korun ročně. Přestože počet pacientů pojišťovny je ve srovnání s předchozím rokem stejný, výdaje na terapii jsou rok od roku vyšší.

10.6.2021

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv