Náhrada výdělku pro lidi, kteří o práci přijdou po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání, se sjednotí. Senát to pravděpodobně schválí v rámci novely zákoníku práce. Doporučil mu to jeho sociální výbor. Nyní se náhrada některým lidem snižuje v návaznosti na růst minimální mzdy podle toho, u které ze dvou pojišťoven je bývalý pracovníkův zaměstnavatel pojištěný.

Zdravotnictví  a peníze/ilustrační foto

Výbor z novely nedoporučil odstranit ani poslaneckou úpravu, proti níž při červnovém projednávání Sněmovnou protestovala tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Úprava Víta Kaňkovského řeší situaci nezaměstnaných lidí s náhradou výdělku, kteří si najdou práci a po čase ji ztratí. Při stanovování náhrady by se vycházelo z původní výše minimální mzdy, nikoli z aktuální, jež by mohla být vyšší, čímž by náhrada klesla.

Němcová uvedla, že úprava způsobí bezdůvodné rozdíly mezi skupinami poškozených lidí, hrozily by navíc podle ní soudní spory.

Náhrada výdělku představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem či onemocněním z povolání a příjmem po zranění či nemoci, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Rozdíl zaměstnavatelé dorovnávají z pojištění. U nezaměstnaných se jako základ pro výpočet bere minimální mzda.

Zaměstnavatelé se pojišťují u dvou pojišťoven – České pojišťovny a Kooperativy. Česká pojišťovna při stanovení náhrady u nezaměstnaných vychází z aktuální minimální mzdy, která v posledních letech každoročně roste. Do konce loňska činila 11.000 korun, letos 12.200 korun. Vyplácená částka se tak po každém zvýšení nejnižšího výdělku snižuje. Kooperativa bere v potaz minimální mzdu, která byla v době, kdy se pracovník po úrazu či s nemocí z povolání zařadil mezi uchazeče o práci. Náhrada se tak každý rok nemění. Nově by se náhrada nezaměstnaným počítala ze zákona z minimální mzdy, která se platila v den jejich zařazení do evidence úřadu práce.

12.7.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv