Cévní mozková příhoda ischemická (iCMP), lidově zvaná mozková mrtvice, zůstává devastujícím onemocněním i přes maximální úsilí současné medicíny. Naopak je v civilizovaných zemích oproti ischemické chorobě srdeční a infarktu myokardu na postupu a drží smutné třetí místo mezi příčinami úmrtí.

Dny prevence programu POMOC/ifoto

Informovat Čechy o možnostech prevence mozkové mrtvice bude již čtvrtým rokem edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) a jeho Dny prevence. Osobní záštitu nad touto edukační a osvětovou akcí převzal ministr zdravotnictví ČR pan MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. V pátek 12. 6. může veřejnost navštívit Den prevence v Brně od 10 do 18 hodin. Následující pátek 19. 6. pak proběhne Den prevence také v Praze v budově pražského hlavního nádraží. Zde bude měření probíhat po celý den od 8 do 20 hodin. Veřejnost si během těchto dnů bude moci zdarma zjistit své riziko ohrožení mrtvicí a poradit se se specialisty o možnostech prevence. V dopoledních hodinách jim bude poskytnuto také bezplatné měření cholesterolu a glykémie v krvi.

Mozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích. V České republice postihne až 40 tisíc lidí ročně. „Na vzniku cévní mozkové příhody se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Tato rizika můžeme a musíme účinně ovlivnit, varuje prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Pro všechny Dny prevence bude charakteristický unikátní nadměrný nafukovací model srdce (3,5 x 6 m), kterým bude možné volně procházet. Do posledních detailů tak bude možné prozkoumat jednotlivé detaily nejdůležitějšího lidského orgánu, který v sobě může v případě fibrilace síní skrývat i krevní sraženinu – tromb. Návštěvníkům Dnů prevence bude k dispozici lékař a zdravotní sestry, se kterými bude možné konzultovat zjištěné výsledky a poradit se o vhodných možnostech prevence. Akce je realizována ve spolupráci s Českou internistickou společností, pacientskou organizací ICTUS, která pomáhá lidem po prodělané mozkové mrtvici s návratem do plnohodnotného života, pacientskou organizací Rytmus srdce, dále společností Bayer. Během Dnů prevence mohou návštěvníci akce využít poradnu pacientských organizací ICTUS a Rytmus srdce.

Mozková mrtvice přichází náhle a projevuje se slabostí až ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla, poruchou řeči a vidění. U pacienta dochází k náhlé nevysvětlitelné závrati, případně náhlým pádům ve spojení s dalšími neurologickými příznaky. Může se objevit slepota, bolest hlavy, na začátku zvracení, porucha vědomí nebo epileptické záchvaty. 

Cévní mozkové příhodě i fibrilaci síní můžeme předcházet ovlivněním rizikových faktorů a dodržováním zdravého životního stylu. Patří sem například včasná diagnostika a léčba vysokého krevního tlaku, vyloučení kouření (i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny cholesterolu, prevence nadváhy (obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná léčba cukrovky.

První příznaky mrtvice lze jednoduše odhalit. Pak je potřeba jednat rychle!

 

10.6.2015

zdroj: Ogilvy PR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv