Bolesti hlavy a ztráta čichu jsou dva nejčastější příznaky covidu-19 u evropských pacientů, u nichž měla nemoc mírný až středně těžký průběh. Vyplývá to ze studie zveřejněné v prestižním časopise Journal of Internal Medicine. Podle vědců, kteří zkoumali průběh nemoci u více než 1400 pacientů z pěti evropských zemí, souvisí výskyt jednotlivých příznaků i s věkem a pohlavím pacienta.

Bolestmi hlavy a ztrátou čichu trpělo podle studie sedm z deseti pacientů, u nichž vědci průběh covidu-19 zkoumali. Častými symptomy byly také ucpaný nos (67,8%), kašel (63,2%) a tělesná slabost (63,3%) následované bolestmi svalů (62,5%), výtokem z nosu (60,1%) a ztrátou chuti (54,2%). Horečka se vyskytla jen u méně než poloviny pacientů (45,4%).

Studie, která se soustředila na nemocné z Francie, Belgie, Itálie, Španělska a Švýcarska, vznikla na podnět Mezinárodní federace otorinolaryngologických společností (IFOS). Jejím hlavním cílem bylo zjistit, jak často se u pacientů vyskytuje anosmie (ztráta čichu) a ageuzie (ztráta chuti), o kterých se začalo hovořit v souvislosti s příchodem koronaviru do Evropy.

Výsledky studie podle výzkumníků potvrdily mimo jiné to, že ztráta čichu je „specifickým příznakem“ covidu-19 a není pouze důsledkem zhoršené průchodnosti nosu. Podle lékařů z Fochovy nemocnice u Paříže ztráta čichu pravděpodobně souvisí se „schopností covidu-19 napadat čichový bulbus a v důsledku toho centrální nerovovou soustavu“. Studie IFOS navíc ukázala, že ztráta čichu u více než třetiny (37,5%) nemocných přetrvává i týden po uzdravení z covidu-19.

Ve studiích z Asie, odkud se začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit, se ztráta čichu a chuti vyskytovaly jen velmi zřídka. Čínští vědci popisovali jako hlavní příznaky covidu-19 horečku, kašel a potíže s dýcháním.

Podle studie federace IFOS by rozdíl v popisovaných příznacích v Asii a Evropě mohl souviset i s tím, že asijští vědci zkoumali průběh covidu-19 především u vážných pacientů v nemocnici, zatímco jejich studie se zabývala pacienty s lehkým až středně těžkým průběhem choroby.

Podle další hypotézy by rozdílné symptomy mohly souviset i s genetickými mutacemi koronaviru a s vyšší hladinou ACE2 (angiotenzin konvertující enzym 2) v evropské populaci. ACE2 je podle nedávné studie receptorem, který využívá nový koronavirus pro vstup do lidských buněk.

Vědci ve studii rovněž potvrdili, že se příznaky u zkoumaných pacientů lišily i na základě jejich věku a pohlaví. Mladší pacienti si častěji stěžovali na problémy s ušima, nosem a krkem, zatímco starší lidé jako příznaky častěji uváděli horečku, únavu a ztrátu chuti. Kašel a horečka se častěji projevovaly u mužů, ztráta čichu, bolesti hlavy a ucpaný nos u žen.

13.5.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv