Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR, ZP 211) neuplatní vůči smluvním lékařům gynekologům, ambulantním specialistům, praktickým lékařům pro dospělé a pediatrům regulace za rok 2014.

ZPMV/ilustrační foto

 

Znamená to, že ZP MV ČR  po nich nebude požadovat vrácení peněz za případné překročení dohodnutých objemů. ZP MV ČR to minulý čtvrtek oznámila představitelům všech čtyř uvedených sdružení. „Děláme vše pro to, aby našich více než milion a čtvrt klientů bylo léčeno u nejlepších lékařů, kteří jim poskytnou tu nejpotřebnější a moderní léčbu. Za to, že kvalitně léčí naše klienty chceme lékaře adekvátně odměňovat. Proto, když jsou dodržena dobře nastavená smluvní ujednání, není důvod přistupovat k jakýmkoliv regulacím,“ vysvětlil generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček.

ZP MV ČR v uplynulém roce zaplatila za léčbu klientů 26,2 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než v roce 2013. ZP MV ČR předpokládá, že i v letošním roce bude úspěšně rozvíjet spolupráci s praktickými lékaři na projektu Léčebné plány v rámci Karty života. Projekt je zaměřen na zefektivnění péče o pacienty trpícími vysokým krevním tlakem, cukrovkou bez inzulinové terapie, vysokou hladinou cholesterolu a obezitou. Optimalizace jejich léčby následně přináší efekt ve formě nižších nákladů na léčbu těchto nemocí. ZP MV ČR děkuje všem smluvním lékařům za péči o její klienty a za vzájemnou spolupráci.

4.5.2015

zdroj: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky


Další články

Na přehled všech zpráv