V červnovém přeregistračním termínu stouply nejvíce počty pojištěnců Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (ZPMV), o více než 17.500, a České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP), o zhruba 15.000. Nejvíce naopak klesly Oborové zdravotní pojišťovně (OZP), o téměř 20.000. Saldo odchodů a příchodů u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) činí zhruba minus 6700, takže se jí podařilo zvrátit dosavadní trend masivních odchodů.

Podpis/ilustrační foto

Změnu pojišťovny k 1. lednu 2016 ohlásilo do konce června 125.222 z celkové počtu zhruba deseti milionů pojištěnců. Téměř šest milionů jich je u VZP, záporné saldo příchodů a odchodů tak činí u největší ze sedmi zdravotních pojišťoven jedno promile. Nejvíce lidí od VZP odešlo k ZPMV a ČPZP, přičemž od těchto dvou pojišťoven, z nichž každá má přes 1,2 milionu klientů, jich nejvíce odešlo právě k VZP.

„Vůbec nejlepšího výsledku dosáhla VZP v tzv. retenci, tedy udržení stávajících pojištěnců. Proti loňsku jich odešlo o 25.906 méně, a to 44.520, což je nejméně za pět let,“ řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý. Od jiných zdravotních pojišťoven přešlo k VZP 77.377 klientů, což je podle mluvčího téměř dvakrát více než za předchozí tři roky dohromady.

„Jsme rádi, že se takové množství občanů rozhodlo přejít k ZPMV, vzrostl počet klientů ve všech regionech a máme kladné saldo se všemi zbývajícími zdravotními pojišťovnami,“ sdělil ředitel ZPMV Jaromír Gajdáček s tím, že k 1. lednu 2016 budou mít přes 1,27 milionu klientů.
„Kladné saldo je pouze dokladem toho, že jsme stabilizovaná zdravotní pojišťovna, o jejíž služby projevují klienti trvalý zájem,“ řekla ČTK mluvčí ČPZP Elenka Mazurová s tím, že celkový stav pojištěnců k 1. červenci činil 1,212 milionu.

Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP Škoda) podle asistenta ředitelky Petra Kvapila má v nynějším přestupním termínu nahlášeno 2062 příchodů a 880 odchodů. „S těmito zcela novými pojištěnci bychom tedy měli mít k 1. lednu 2016 celkem 140.600 pojištěnců,“ sdělil ČTK Kvapil.

Přechody pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami k 1. lednu 2016:

původní pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP odchody saldo
VZP 3990 12.938 5660 1270 14.801 5861 44.520 -6678
Vojenská ZP 6854 3952 1541 162 3163 720 16.384 -9207
ČPZP 7229 723 1193 137 2885 1871 14.038 15.052
Oborová ZP 13.227 1475 7038 264 6666 1149 29.819 -19.954
ZP Škoda 435 46 73 70 250 6 880 1182
ZPMV 5709 775 2539 1195 222 783 11.223 17.581
Revírní bratrská pokladna 4388 168 2550 206 7 1039 8358 2024
příchody 37.842 7177 29.090 9865 2062 28.804 10.382 125.222

 

14.7.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv