Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) a někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček považuje odvolání tří přednostů nemocnice za osobní mstu. Současný ředitel Evžen Machytka, který Němečka střídal, oznámil, že kvůli údajnému střetu zájmů ve funkcích končí přednosta Interní kliniky Arnošt Martínek, přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček a přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková.

Otazník/ilustrační foto

Podle Němečka bylo navíc jejich odvolání chybně provedeno, protože by se mělo jednat o společný návrh nemocnice a Lékařské fakulty. „Pod odvoláním přednosty musí být podepsán děkan Lékařské fakulty,“ potvrdil na dotaz i mluvčí univerzity Adam Soustružník.

Martínek by si tak musel podepsat vlastní odvolání. Lékařská fakulta je ale ve svízelné situaci, kdy má dva děkany. Krajský soud v Ostravě totiž před několika dny zrušil rozhodnutí z roku 2016, jímž rektor Ostravské univerzity Jan Lata odvolal tehdejšího děkana Lékařské fakulty OU Pavla Zonču spojovaného právě s Machytkou. Soud vyhověl Zončově výtce na chybné obsazení akademického senátu a vrátil věc rektorovi k dalšímu řízení.

Machytka to dnes vyložil tak, že Martínek už není děkanem Lékařské fakulty. „Mezi odvolanými přednosty není současný děkan Lékařské fakulty. Pokud je mi známo, z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě je od 4. července děkanem fakulty docent Zonča,“ uvedl Machytka. Takovou interpretaci univerzita odmítá, rektor naopak předběžným opatřením přikázal Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a Lékařské fakultě OU, aby mu výkon funkce neumožnila.

Podle Machytky závěry auditu ukazují, že odvolaní přednostové současně působí v soukromém subjektu – laboratoři, která byla preferována při odesílání diagnostických vzorků. Podle dostupných informací se jedná o společnost CGB, jejíž majitelkou je právě Dvořáčková, působil v ní i její manžel Dvořáček, současný předseda akademického senátu a Martínek jako místopředseda dozorčí rady.

Němeček, kterého v únoru odvolal nynější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, k tomu řekl, že žádná nemocnice nemůže dělat všechno.

„Nemocnice není od toho, aby dělala úplně všechno, proto to posílají někam jinam. Nic je to nestojí, protože je to na úhradu pojišťovny,“ uvedl Němeček. Řada zdravotnických zařízení na Moravě podle něj posílala vzorky do CGB. „Pražské nemocnice pro změnu posílají úplně stejné vyšetření do firmy Gennet, která spadá do svěřenského fondu (premiéra) Andreje Babiše a zatím jsem nezaznamenal, že by to někdo těmto nemocnicím vyčítal nebo zakazoval,“ řekl Němeček. Podle něj jde o osobní mstu lidí, kteří začali osobní válku právě v rámci Lékařské fakulty.

14.7.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv