K hranici jedné miliardy korun se rychle šplhají náklady, které VZP ročně vydá za péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí. Za poslední tři roky stouply o více než 30 % a loni dosáhly zatím rekordní částky 891 milionů. Přibývá ale i nemocných – za stejnou dobu se jejich počet zvýšil o 22 %. Vyplývá to z analýzy, kterou VZP zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na středu 21. září.

Alzheimerova nemoc/ilustrační foto

 

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. Dokazují to i data VZP, kde se za tři roky počet evidovaných klientů s Alzheimerem zvýšil o více než 5 tisíc. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech.

S tím samozřejmě rostou náklady na léčbu – opět za poslední tři roky stouply u VZP o více než 206 milionů korun. Zvyšují se i průměrné náklady na jednoho pacienta, a to o více než 1 500 korun za sledované období. Podrobně to ukazuje následující tabulka.

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

  Počet pacientů
Náklady na péči v Kč
Průměr na pacienta v Kč
Rok 2013 29 352 684 702 000 23 327
Rok 2014 32 037 743 189 000 23 197
Rok 2015 35 862 891 100 000 24 848
Srovnání 2013/2015 +22,2 % +30,1 % 6,5 %

 

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE.

Nejrychleji od roku 2013 přibývá klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v Libereckém kraji (nárůst o 38,5 %), v Pardubickém kraji (31,6 %) a na Vysočině (29,4 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku pak jsou Karlovarský a Moravskoslezský kraj (4,5 % a 9,6 %).

 

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v regionech

  2013 2014 2015 Srovnání 2013/2015
Praha 4 106 4 412 4 912 +19,6 %
Středočeský kraj 2 931 3 100 3 513 +19,9 %
Jihočeský kraj 1 694 1 799 2 047 +20,8 %
Plzeňský kraj 1 377 1 578 1 729 +25, 6 %
Karlovarský kraj    716    709    748    +4,5 %
Ústecký kraj 2 170 2 396 2 657 +22,4 %
Liberecký kraj    909 1 074 1 259 +38,5 %
Královéhradecký kraj 1 583 1 804 1 976 +24,8 %
Pardubický kraj 2 017 2 366 2 654 +31,6 %
Kraj Vysočina 1 914 2 175 2 476 +29,4 %
Jihomoravský kraj 3 493 3 817 4 417 +26,5 %
Olomoucký kraj 1 431 1 615 1 745 +21,9 %
Moravskoslezský kraj 3 109 3 192 3 408 +9,6 %
Zlínský kraj 1 902 2 000 2 321 +22,0 %
CELKEM 29 352 32 037 35 862 +22,2 %
16.9.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv