V České republice trpí cukrovkou přes 860 tisíc lidí, za posledních 20 let tak vzrostl počet diabetiků o 68% a tuto diagnózu má již téměř 10% populace. Tato alarmující čísla řadí Česko mezi země s nejvyšším počtem diabetiků v Evropě.

Diabetes/ilustrační foto

Podle Diabetologické asociace České republiky považuje diabetes za závažné onemocnění až 96% populace. A závažné onemocnění to vskutku je. Pokud se pacient s diabetologickým onemocněním nezačne včas léčit, hrozí mu závažné komplikace. Nejvíce diabetiků má kvůli své nemoci postižený zrak a trpí chronickým postižením ledvin, až pětinásobně se u nich vyskytuje infarkt myokardu a trpí syndromem diabetické nohy, která může skončit až amputací. Ve světě je to velmi obdobné.

Lékaři se snaží nepříznivý stav pacientů zvrátit moderním přístupem k léčbě diabetu a dosáhnout tak hladinu cukru srovnatelnou se zdravými lidmi. Na trhu jsou dvě hlavní skupiny, nejrozšířenějšími moderními antidiabetiky jsou gliptiny, léčivé přípravky zvyšující u diabetika přirozenou cestou produkci inzulinu. Mezi nejnovější léky však patří glifloziny, při kterých diabetici vylučují přebytečný cukr močí, mohou díky nim zhubnout a snížit krevní tlak.

Moderní léčba by měla také ušetřit pojišťovnám stovky milionů korun, které by musely jinak zaplatit za léčbu pozdních komplikací onemocnění. „Aktuálně máme k dispozici výsledky studie, která po 12 měsíců sledovala klinické a ekonomické přínosy gliptinů u 324 pacientů. Pacienti byli v době nasazení terapie v průměru o devět let od diagnózy a měli vysoké hodnoty glykovaného hemoglobinu. Ten určuje, jak dobře nebo špatně se pacient s cukrovkou potýká,“ uvedl prezident Diabetologické asociace ČR profesor Milan Kvapil. Na základě těchto výsledků došlo ke statisticky významnému poklesu glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, cholesterolu a úbytku tělesné hmotnosti. Výsledky jasně prokazují výrazné prodloužení života a jeho kvality přibližně o 0,4 roku na jednoho pacienta. „V přepočtu na 1000 léčených pacientů, by v průběhu 20 let stát ušetřil na nákladech ze zdravotního pojištění kolem pěti milionů korun přímých nákladů na kardiovaskulární komplikace, až 25 milionů na renální komplikace a až 14 milionů korun na diabetickou nohu,“ doplnil profesor Kvapil.

Nejdůležitějším bodem je včasné zachycení nemoci.  Pokud se pacienti včas dostanou k odborníkovi a začnou s léčbou v časném stádiu, mohou tak zabránit budoucím komplikacím. Mezi první příznaky cukrovky patří neuhasitelná žízeň, časté nucení na toaletu, zamlžené vidění či svědění pokožky.

29.6.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv