Nová pravidla by měla sjednotit používání omezovacích prostředků ve zdravotnictví a zlepšit jejich evidenci a kontrolu. Použití pásů nebo kurtů na lůžku by například mohlo trvat maximálně šest hodin, poté by lékař musel rozhodnout o ukončení či prodloužení. Personál by musel pacienta každých 30 minut kontrolovat. Pravidla vypracovala pracovní skupina ministerstva zdravotnictví a měla by se promítnout do novely zákona o zdravotních službách, kterou ministerstvo letos chystá. ČTK o tom informovali zástupci zástupci Psychiatrické společnosti (PS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kteří se na vytvoření pravidel podíleli.

O používání či zneužívání omezovacích prostředků v psychiatrii panuje podle odborníků mnoho mýtů. Tyto prostředky jsou přitom využívány napříč medicínskými obory a jejich použití je přísně regulováno. Zákon v současnosti umožňuje omezit pacienta pomocí úchopu zdravotníka nebo jiného pracovníka, dále užitím psychofarmak, ochrannými pásy nebo kurty. Pacienta mohou zdravotníci umístit v místnosti určené k bezpečnému pohybu či mu mohou obléci svěrací kazajku. Novela, která platí od ledna letošního roku, už nově neobsahuje možnost použití klecových nebo síťových lůžek. ČR byla v minulosti za jejich používání kritizována.

Důvodem k použití omezovacích prostředků může být to, že se pacient brání léčbě či je natolik zmatený, že si třeba vytahuje zavedenou kanylu s nezbytnou infuzí. Možné je to také v případě, pokud pacient sám sebe ohrožuje či je agresivní vůči zdravotníkům nebo jiným pacientům. Nemocnice mají vlastní přísné předpisy, které stanovují, za jakých podmínek omezovací prostředky používají. Podle analýzy, kterou pracovní skupina připravila, se ale přístup různých nemocnic k používání omezovacích prostředků významně lišil. Proto odborníci pod vedením Jana Běhounka z Psychiatrické nemocnice Praha Bohnice vypracovali sjednocující pravidla. Pokud se stanou součástí novely zákona o zdravotních službách, měla by být pro všechna zdravotnická zařízení závazná.

„Nová pravidla sjednoceně definují situace, kdy lze omezovací prostředky použít. Stanovují, že o omezení pacienta rozhoduje vždy lékař, stanovují také náležitosti komunikace s pacientem. U každého typu omezovacího prostředku navrhla pracovní skupina konkrétní pravidla jejich používání, včetně intervalů kontrol stavu pacienta a obsahu zápisů o stavu pacienta do zdravotnické dokumentace,“ uvedl vědecký sekretář PS a primář Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Petr Možný.

Pokud by byl například pacient připoután pásy na lůžku, musel by být umístěn mimo přímý kontakt s ostatními pacienty. Po celou dobu by musel být pod dohledem ošetřovatelů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím kamer. Personál by musel každou půlhodinu kontrolovat stav pacienta a udělat o tom písemný záznam. „Maximální délka nepřetržitého omezení ochrannými pásy je šest hodin a poté musí lékař znovu rozhodnout o jeho ukončení či prodloužení,“ doplnil Možný. Podle nových pravidel by také zdravotnická zařízení musela vést elektronickou evidenci používání omezovacích prostředků a nejméně jednou ročně ji vyhodnotit.

Odborníky zklamalo, že zákonodárci nová pravidla nevčlenili už do novely, která začala letos platit a která byla připravována v rámci velké změny zákona o veřejném zdravotním pojištění. Běhounek ČTK řekl, že nová pravidla by se měla začlenit do další novely, kterou ministerstvo v letošním roce chystá. Odborníci o tom s ministerstvem jednají. Nyní připravují školení a kurzy pro nemocnice, které jim pomůžou se zavedením pravidel do praxe.

1.2.2022

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv