O protonové léčbě diskutuje tento týden v Kongresovém centru na 55. ročníku konference světové Společnosti částicové terapie 2000 onkologů, radioterapeutů a fyziků z předních center Ameriky, Asie i Evropy. Podle statistik světové společnosti se v roce 2014 léčilo některou z metod částicové terapie ve světě přes 15.000 pacientů, z nich deset procent byly děti. Protonové centrum Praha za tři roky léčilo přes 1000 pacientů.

Konference/ilustrační foto

„Abychom mohli vyhodnotit přínos protonové radioterapie pro pacienty, musíme být schopni efektivně sbírat klinická data a nastavit registry pro rostoucí počet pacientů a nových diagnóz,“ uvedla na konferenci primářka Centra protonové terapie a dětské radiační onkologie z MD Anderson v Texasu Anita Mahajanová. V tomto centru léčí protony rakovinu plic, jícnu, hrtanu, prostaty, jater a nádory mozku.

Podle odhadů, jež v minulosti potvrdila česká Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF), by protony mohly být přínosem pro deset až 15 procent onkologických pacientů léčených ozařováním. Americká společnost pro radiační onkologii ASTRO uvádí ve svých doporučeních až 20 procent nemocných.

„Podle údajů SROBF přibude každý rok v ČR přes 25.000 nově ozařovaných pacientů. Dalších přes 5000 podstoupí ozáření kvůli návratu onemocnění. Údaje tak napovídají, že by se v tuzemsku mělo každý rok protony ozářit nejméně 3000 pacientů,“ řekl primář pražského centra Jiří Kubeš.

Nyní působí na celém světě podle údajů Společnosti částicové terapie přes 50 protonových center, loni jich bylo nově otevřeno 12.

V Česku je protonová léčba uznána jako metoda hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Smlouvy s pražským protonovým centrem má šest zaměstnaneckých pojišťoven, pacienty tam k léčení posílá také Všeobecná zdravotní pojišťovna, která smlouvu s centrem zatím nemá.

26.5.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv