Zdravotní a sociální služby rizikovým uživatelům alkoholu, tabáku a nelegálních drog začnou na podzim poskytovat první adiktologické multidisciplinární týmy. Ministerstvo zdravotnictví proto vybralo čtveřici organizací, které podpoří dotací až 6,7 milionu korun po dobu 18 měsíců. Vznik adiktologických týmů je součástí reformy psychiatrické péče v Česku.

O dotaci ministerstva zdravotnictví se ucházelo šest zájemců. Žádosti dvou z nich ale nesplnily formální náležitosti. Finanční podporu získaly spolky DRUG – OUT Klub, Ambulantní adiktologické služby, Spolek Ulice Plzeň – S Komplex a Adiktologický multidisciplinární tým působící v Ústí nad Labem.

Týmy budou poskytovat klientům zdravotní a sociální služby ambulantního i terénního charakteru. „Během pilotního provozu se ověří funkčnost potřebných programů a služeb vedoucích k optimální společenské integraci a zdravotního i sociálního zotavení adiktologických pacientů a jejich rodin,“ uvedlo ministerstvo. Adiktologický tým bude ve svém regionu spolupracovat s dalšími potřebnými službami například v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení či volnočasových aktivit.

Na reformě psychiatrické péče začalo ministerstvo zdravotnictví pracovat v roce 2013. Její součástí je vznik sítě Center duševního zdraví. Díky jejich péči nemusí pacienti zůstávat v psychiatrických nemocnicích, které budou postupně omezovat svou kapacitu. Cílem je jejich samostatné fungování a aktivní zapojení do společnosti včetně samostatného bydlení či práce.

2.7.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv