Tendence k nabírání kilogramů navíc je spojena mimo jiné i s tím, jaký stupeň odpovědnosti máme v zaměstnání: ten, kdo má moc rozhodovat, má sklony k tloustnutí a ten, kdo může svobodně využívat své schopnosti, zase k hubnutí, píše italský deník Corriere della Sera.

Práce v kanceláři/ilustrační fotoKilogramy navíc jsou nepochybně výsledkem špatného stravování a sedavého životního stylu, ale souvisejí rovněž s takovými faktory, které si často neuvědomujeme. Na vině může být i povaha zaměstnání, jak to ukázal jeden australský výzkum zveřejněný v časopise Social Science and Medicine. Podle údajů, které získal tým psychologů z australské Adelaidské univerzity, se ukázalo, že ten, kdo má zaměstnání zahrnující pravomoc rozhodovat, bývá častěji silnější než ten, kdo má kontrolu nad svými povinnostmi a může využívat vlastní schopnosti.

Tyto výsledky byly získány analýzou vzorku asi 500 mužů a žen, dělníků i zaměstnanců. Kromě údajů týkajících se výšky, váhy, objemu v pase a indexu tělesné hmotnosti (BMI) používali autoři studie také dotazník, prostřednictvím něhož zjišťovali psychické a sociální charakteristiky práce, vyhodnocovali, kdy je stresující, ale také jaký dává prostor pro osobní kontrolu.

„Tradičně je práce založená na úkolech považována za stresující a má takové účinky, které mohou částečně zmenšovat možnosti vykonávat různé formy kontroly nad vlastní prací, případně nad prací druhých,“ vysvětluje autor výzkumu Christopher Bean. „Obecně jde o dva druhy kontroly nebo možnosti svobodně využívat vlastní schopnosti ve své práci, tedy těšit se jisté samostatnosti či mít možnost rozhodovat. Tyto dva způsoby vykonávání kontroly jsou obvykle hodnoceny společně pokud jde o jejich působení na zdraví člověka. My jsme je chtěli oddělit a zjistili jsme, že jsou pevně spojeny s hmotností, a především že tyto dva druhy kontroly mají každý zcela jiné dopady na sklon přibírat na váze,“ dodal.

Tedy kdo může mít takový stupeň kontroly v zaměstnání, že může svobodně využívat vlastní zručnost a schopnosti, má nižší index tělesné hmotnosti a menší objem v pase. Pracující, u nichž převažuje kontrola nad rozhodováním, kteří mají větší moc nad ostatními, jsou zaoblenější. To je signálem k tomu, že i v úřadu lze něco učinit proti epidemii nadváhy a obezity.

„Ve vztahu k faktorům, které přispívají k přibírání kilogramů a udržování obezity, hraje práce nepochybně okrajovou roli, zejména pokud jde o mnohem závažnější faktory, jako je strava a fyzická aktivita. Nicméně zaměstnání v životě mnoha lidí zaujímá přednostní postavení, pro něž může mít akumulace tuku význam. Naše zjištění je třeba ještě potvrdit, ale pokud se s jistotou prokáže, bylo by užitečné studovat na pracovišti způsoby, které by mohly přispět k omezení obezity, a přehodnotit způsob kontroly, kterou má každý pracovník,“ uzavírá Christopher Bean.

8.10.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv