Obézním pacientům se srdeční arytmií by mohlo pomoci, pokud pod dohledem odborníků sníží hmotnost a zlepší svoji životosprávu. Ověřit to má studie, kterou zahájil Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Studie potrvá 18 měsíců a bude do ní zařazeno 80 pacientů. Jejich zdravotní stav, ale třeba i fyzickou aktivitu bude kontrolovat mobilní aplikace a chytré hodinky.

Studie se zaměřuje na obézní pacienty, kteří mají takzvanou fibrilaci síní. To je podle přednosty Kliniky kardiologie IKEM Josefa Kautznera nejčastější typ srdeční arytmie, který se projevuje mimo jiné chaotickým bušením srdce, ztrátou výkonnosti či poruchami koncentrace. Pacienti s touto poruchou mají riziko srdečního selhání a také vyšší riziko vzniku demence.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky trpí fibrilací síní asi 4 % české populace a jejich počet vzrůstá. Porucha postihuje především lidi starší 60 let, kteří mají cukrovku, obezitu, vysoký krevní tlak či ischemickou chorobu srdeční. Tato onemocnění totiž způsobují zánětlivé změny, které vytváří podmínky pro vznik a udržení arytmie.

Nejlepší metodou, jak fibrilaci omezit, je podle Kautznera takzvaná katetrizační ablace, při které lékaři potlačují spouštěče této arytmie. Úspěšnost metody ale snižuje to, pokud je pacient i nadále obézní a má další přidružené nemoci. Naopak pokud zhubne, úspěšnost se podle Kautznera zvýší. A právě to, jaký vliv může mít celková změna životního stylu na tyto pacienty, chce nyní IKEM zjistit v zahájené studii.

Nemocnice pacientům ve studii poskytne chytré hodinky a telefon značky Apple, v kterých bude aplikace vyvinutá přímo IT oddělením nemocnice. Ta bude sledovat fyzickou aktivitu nemocných, jejich průměrnou tepovou frekvenci, spálené kalorie a případný výskyt arytmie. Výsledky se budou přenášet do informačního systému IKEM. „Aplikace bude pacientovi připomínat, co všechno je potřeba – zvážit se, změřit si krevní tlak. Také ho bude upozorňovat na návštěvu u lékaře, případně ukáže nové laboratorní výsledky,“ uvedl Martin Haluzík, zástupce přednosty Centra diabetologie IKEM. Pacient bude moci pomocí aplikace například zažádat o léky či o návštěvu u lékaře. K dispozici budou nemocným rovněž odborníci na kardiologii, obezitologii, dále nutriční specialisti, fyzioterapeuti i psychologové.

„Hlavní cíl je prokázat, že tato intenzivní intervence životního stylu, která by měla vést ke snížení hmotnosti alespoň o deset procent, povede ke snížení četnosti výskytu epizod fibrilace síní a také ke zlepšení kvality života po katetrizační ablaci,“ dodal Haluzík. Do studie bude zařazeno 80 pacientů s arytmií, kteří podstoupí katetrizační ablaci. Lékaři budou pro srovnání sledovat i dalších 80 pacientů s arytmií po katetrizaci, kteří ale nebudou podstupovat obezitologickou léčbu.

14.12.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv