Očkování smí nadále zůstat podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy. Ústavní soud (ÚS) nevyhověl návrhu na zrušení sporných paragrafů. Už před týdnem soudci jiným verdiktem potvrdili, že ministerstvo zdravotnictví může určovat vyhláškou povinné vakcíny a že rodičům hrozí za nedodržení povinnosti pokuta. Také tentokrát zdůraznili, že očkování je prospěšné pro celou společnost, nikoliv jen pro konkrétního očkovaného jedince, a že rizika jsou podle současných vědeckých poznatků minimální.

Školka/ilustrační foto

Podmínku očkování dítěte před přijetím do předškolního zařízení ÚS označil za akt sociální solidarity. Sociální nespravedlností, či dokonce sobectvím, by naopak bylo, kdyby určitá část rodičů odmítala bez závažných důvodů očkování svých dětí, ale přitom čerpala výhody, které vyplývají z vakcinace ostatních. Čím vyšší je totiž podíl očkovaných lidí, tím nižší je riziko přenesení choroby i na ty, kteří vakcínu nepřijali. Soudci odkázali také na evropskou judikaturu a na právní úpravu ve Francii, kde školy i předškolní zařízení vyžadují předložení zdravotního deníku s ohledem na povinná očkování.

„Napadená úprava prošla testem rozumnosti, sleduje legitimní cíl a pro dosažení tohoto cíle sleduje racionální, nikoliv svévolné prostředky,“ uzavřel soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. Odlišné stanovisko k nálezu měla stejně jako před týdnem jedna soudkyně – Kateřina Šimáčková.

Ústavní stížnost kvůli školkám podala Barbora Zemanová jménem svého syna. Nepřijaly jej dvě mateřské školy v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku, měl totiž jen část povinného očkování. Matka v tom spatřovala porušení práva na předškolní vzdělání. Systém očkování v Česku dnes označila za skanzen, dávno už podle ní není vakcinace v daném rozsahu nezbytná. Úplný zákaz přístupu zdravých dětí s nekompletním očkováním do mateřských škol považuje za nepřiměřený a iracionální.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví mohou jesle s denním režimem, mateřské školy a dětské skupiny přijmout pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování. Výjimku mají děti s potvrzenou imunitou proti nákaze nebo s trvalou kontraindikací, která podání vakcíny znemožňuje.

Školský zákon pak ve zvláštním ustanovení zdůrazňuje, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem – tedy právě zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Názory na prospěšnost očkování se liší, někteří lidé považují vakcíny za nebezpečné. Pro děti v Česku je nyní povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi.

V posledním verdiktu k problematice očkování ÚS před týdnem rozhodl, že ministerstvo zdravotnictví může nadále určovat povinné vakcíny. Za nedodržení povinnosti hrozí zákonným zástupcům pokuta až 10.000 korun. Zároveň by ale zákonodárci měli podle ÚS zvážit odškodňování případných zdravotních následků vakcín, kterých se někteří rodiče obávají.

2.3.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv