OTÁZKA TÝDNE:

Budu odcházet do starobního důchodu. Rád bych věděl, od kdy za mě platí zdravotní pojištění stát a zda mám vůči zdravotní pojišťovně nějakou povinnost.

Seniorka/ilustrační foto?

ODPOVĚĎ:

Odchodem do důchodu se dostanete do kategorie tzv. státních pojištěnců, což znamená, že za vás bude platit pojistné na zdravotní pojištění stát. Poživatelé důchodu z důchodového pojištění patří mezi státní pojištěnce podle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to ode dne přiznání důchodu. Státními pojištěnci jsou i v měsících, kdy jim podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

Z vašeho dotazu vyvozujeme, že jste zaměstnán a své zaměstnání hodláte zároveň s odchodem do důchodu ukončit. Pojistné na zdravotní pojištění tedy pak platit nebudete. Zdravotní pojišťovně však musí být oznámeno, že máte nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Tato povinnost musí být splněna do osmi dnů od vzniku oznamované skutečnosti, tedy ode dne přiznání důchodu.

Pojištěnec, kterému vznikl nárok na zařazení mezi osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, má vždy povinnost tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit. Za svého zaměstnance sice toto oznámení provádí zaměstnavatel, ale oznamovací povinnost má i samotný pojištěnec, pokud zaměstnavateli danou skutečnost nesdělil (což jistě u odchodu do důchodu prakticky není možné), nebo pokud zjistí, že zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil. A protože to se stát může, měl byste si ověřit, zda je tato povinnost splněna a jste pojišťovnou veden mezi pojištěnci, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Dotázat se můžete buď zaměstnavatele, nebo přímo na pojišťovně.

K oznámení skutečností rozhodných pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za vás pojistné slouží tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. Můžete ho získat při osobní návštěvě pojišťovny, ale také na našich webových stránkách (zde).

Jestliže se rozhodnete pojišťovnu navštívit osobně, vezměte si s sebou osobní doklady a také Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, tedy doklad, ze kterého vyplývá, od kdy vám byl starobní důchod přiznán. Pokud byste se rozhodl zaslat vyplněný formulář poštou, je třeba k němu přiložit kopii Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

16.10.2017

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv