Téměř stovce žáků se zrakovým postižením v pěti krajích a také v hlavním městě Praze odborníci pomohou s pohybovými aktivitami. Postarají se o to v novém projektu zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého (UP). Kvalitu života chtějí handicapovaným dětem a žákům zvýšit jejich zapojením do školních i volnočasových aktivit, informovali ČTK zástupci UP. Na projektu spolupracuje fakultní Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) a Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Konzultanti budou zrakově postiženým pomáhat ve speciálně pedagogických centrech (SPC) v pěti krajích – Jihočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém, a také v hlavním městě Praze s přesahem do středních Čech.

Během dvou let počítá projekt s intenzivní podporou až 90 žáků; poradenský servis poskytnou každému ze stovek takových dětí v jednotlivých regionech, uvedli zástupci UP. „Rozvoj pohybové gramotnosti je průběžná činnost, naší snahou tedy bude, aby konzultanti své žáky pravidelně, aspoň jednou za měsíc, viděli a pracovali s nimi. Počítáme s tím, že se zpočátku u některých žáků či jejich rodičů setkáme s obavou z rizik zapojení se do pohybových aktivit či se zpochybňováním jejich prospěšnosti pro zrakově postižené. V některých ohledech to pro konzultanty, které čeká i nutná administrativa, cestování a pravidelná setkání se sdílením zkušeností, možná nebude snadná práce,“ uvedl vedoucí Centra APA Ondřej Ješina.

Rady konzultantů budou moci využít také další zájemci, pomoc je určena rovněž pedagogům, snahou je i rozšířit povědomí rodičů. Centrum APA má bohaté zkušenosti nejen v oblasti podpory rovného přístupu žáků se zdravotním postižením, znevýhodněním či jinými speciálními potřebami ke vzdělávání prostřednictvím pohybových aktivit. Za sebou má i celorepublikový projekt před pandemií covidu-19, poradenství v APA je ukotveno v prioritách a strategických dokumentech Olomouckého kraje.

Dvouletý projekt Centra APA podpořený z veřejné sbírky Světluška odstartoval se začátkem letošního roku. V současné době se připravují výběrová řízení na obsazení pozice konzultantů APA ve spolupracujících regionech. Do práce by se měli pustit v červnu letošního roku, intenzivněji pak se začátkem nového školního roku.

Centrum APA při katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého od roku 2007 propojuje akademické prostředí s praxí v oblasti pohybových aktivit lidí se zdravotním postižením či znevýhodněním. Centrum provozuje půjčovnu sportovně-kompenzačních pomůcek, největší svého druhu v ČR.

(ČTK)

20.1.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv