Pacienti si na webových stránkách www.transparentnispoluprace.cz budou moci najít, zda jejich lékař spolupracuje s výrobci léků, s finančním příspěvkem firem jezdí na kongresy a na základě toho zná novinky a trendy v léčbě. ČTK to dnes řekl Patrik Kastner z etické komise Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se připojila k celoevropskému projektu asociace výrobců originálních léků. Data o spolupráci a odměnách se začnou sbírat od ledna 2015 a veřejně dostupná budou od pololetí roku 2016.

Spolupráce lékařů/ilustrační foto„Smyslem je objasnit spolupráci mezi farmaceutickým průmyslem, lékaři, lékárníky a zdravotnickými zařízeními, kde se potkávají ve výzkumu a při přípravě nových léků, odborných setkáních či analýz potřebných pro vývoj nových léčebných metod. Za odborné služby jsou odměňováni,“ řekl Kastner s tím, že firmy mají své etické kodexy, jimiž se ve spolupráci řídí.

Členské organizace AIFP se ale podle Kastnera nedopouštěly excesů, když v dřívějších letech vyjeli lékaři za peníze farmaceutické firmy třeba na africké safari. Účastí na evropském projektu se etické kodexy členských firem a pravidla spolupráce nemění, ale mají se stát veřejně kontrolovatelnými.

AIFP sdružuje 30 výrobců v ČR, etická komise na jejich sponzoring dohlíží. V roce 2011 spustila projekt www.lekarskekongresy.cz, kde lze dohledat veškeré odborné akce, na něž mohou členské společnosti poskytovat sponzorské příspěvky. Ověřit lze kvalitu, odbornost, respektovanost akce, i jaký příspěvek se dá poskytnout.

„V žádném případě tedy nemohou naše členské společnosti hradit akce, které nejsou odborné, hradit kulturní či sportovní aktivity související s pobytem. Lékař musí přijet nejdříve 24 hodin před zahájením akce a odjet nejdéle 24 hodin po jejím skončení. Jsou to pravidla nad rámec platného zákona, společnosti je přijaly v rámci seberegulace,“ shrnul Kastner.

Nynější projekt transparentní spolupráce zaštítil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), vidí v něm šanci k zprůhlednění toků peněz ve zdravotnictví a rozptýlení pochyb o spolupráci firem s lékaři.

Podle Kastnera má projekt veřejnosti vysvětlit podstatu této spolupráce. Částky jsou za vysoce odborné služby, které lékaři a lékárníci dělají nad rámec své práce a ve finále vedou ke zlepšení zdravotní péče v ČR. „Všichni jako možní pacienti chceme, aby úroveň zdravotní péče byla co nejlepší. Pobyt na vysoce odborném kongresu je pro mladého lékaře přínosnější než třeba samostudium,“ shrnul Kastner.

Data o spolupráci mají být důkladně zabezpečena a chráněna před zneužitím. Zveřejněna budou jen se souhlasem lékaře, lékař může souhlas odvolat. Osobní údaje jako rodné číslo se nezveřejňují. Lékaře bude možno dohledat podle jména, příjmení, pracoviště a čísla od profesní komory. U zdravotnického zařízení je pro hledání vedle adresy nutné také jeho IČO.

18.11.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv