Pacientů s epilepsií ošetřených na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity každoročně přibývá. V uplynulém roce jich tamní zdravotníci ošetřili přibližně 2400. Letos se přidali k mezinárodní osvětové výzvě 50 milionů kroků proti stigmatu, jejímž cílem je zvýšit povědomí o nemoci a upozornit na její rozšířenost. V tiskové zprávě to dnes k příležitosti Mezinárodního dne epilepsie, který připadá na druhé únorové pondělí, uvedl mluvčí svatoanenské nemocnice Jiří Erlebach.

Vnímání epilepsie je u široké veřejnosti podle nemocnice často zkreslené, což může vést i k tomu, že nemocní přehlížejí příznaky a pozdě vyhledají pomoc. Při správné a včasné léčbě přitom může až 70 procent pacientů s epilepsií dosáhnout stavu zcela bez záchvatů. „Příznaky mohou být velmi různorodé. Mezi typické projevy patří porucha vědomí s pádem a křečemi celého těla. Dalším možným projevem jsou opakovaná zahledění, kdy pacient chvíli nereaguje či nereaguje adekvátně, a na tyto epizody má často ‚okno‘. Dále to mohou být pravidelné či nepravidelné záškuby končetin. Obecně platí, že prakticky jakékoli záchvatové, tedy krátce trvající, neurologické příznaky mohou mít jako příčinu epilepsii,“ řekl ČTK přednosta kliniky Milan Brázdil.

Klinika je koordinujícím pracovištěm Centra pro epilepsie Brno, což je vysoce specializované pracoviště, kde se léčí i pacienti s komplikovanou formou epilepsie. Její zdravotnický tým se rozhodl zapojit do krokovací kampaně a do výzvy přispěl 245.381 kroky. „Je to více než sto kroků za každého pacienta s epilepsií, kterému byla v uplynulém roce na naší klinice poskytnuta specializovaná ambulantní nebo lůžková péče. Počet pacientů stoupá každoročně o zhruba 150. Jednak je to tím, že jsme koordinujícím pracovištěm a povědomí o centru je lepší. Pacienti si nás najdou na webu a obrátí se přímo na nás. Druhý faktor může být také to, že je lepší diagnostika. Podle epidemiologických dat je vidět, že mírně stoupá počet lidí, kteří epilepsií trpí,“ uvedla koordinátorka iniciativy Barbora Čellár Nitschová.

Nemocných, u kterých běžná medikace nezabírá, je necelá třetina. Naději na ústup záchvatů pro ně představuje chirurgické řešení. Lékaři dokážou díky monitoringu pacientovy mozkové aktivity přesně identifikovat ložisko způsobující epileptické epizody a následně jej odstranit. Z preventivního hlediska odborníci doporučují dávat si pozor na úrazy hlavy. Dalším faktorem rozvoje epilepsie může být také nadměrné pití alkoholu.

 (ČTK) 

12.2.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv