Spolupráce mezi ministerstvy zdravotnictví České republiky a Rakouska vyvrcholila podpisem Rámcové smlouvy v oblasti zdravotnické záchranné služby. Díky nadstandardnímu úsilí obou stran bylo dosaženo cíle, kterým je zajištění zdravotní péče českým a rakouským občanům i v nepředvídatelných situacích bez ohledu na hranice či státní příslušnost.

Podpis smlouvy/ilustrační foto

„Dosáhli jsme vítězství zdravého rozumu nad hranicemi. K člověku, který potřebuje akutní pomoc lékaře, přijede ta nejefektivnější, která bude v danou chvíli dostupná. Jsem nesmírně hrdý, že se podařilo vyjednat kvalitní dokument, který vymezuje základní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnických záchranných služeb a umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy obou států,“ komentoval podpis smlouvy ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček.

V první fázi se předpokládá využívání přeshraniční spolupráce především dle aktuální potřeby, v dlouhodobější perspektivě by pak mohla být tato spolupráce využita i systematičtěji, například při sestavování plánu pokrytí výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Obě smluvní strany předpokládají vzájemnou reciprocitu přeshraniční spolupráce a její využívání v těch případech, kdy to bude z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen a odpovídajících zdravotnických zařízení vhodné.

Nyní budou tedy Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a spolkové země Dolní a Horní Rakousy pouze dolaďovat konkrétní pravidla, která vyřeší stávající odlišnosti v systémech fungování záchranné služby v obou zemích.

„Finanční zisk či prospěch zde není podstatný. Nejdůležitějším benefitem je záchrana života a zdraví, kterou penězi měřit nelze. Za ministerstvo zdravotnictví mohu slíbit, že zúčastněným stranám kdykoli poskytneme pomocnou ruku,“ uzavřel ministr Němeček.

22.1.2016

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv