Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, které úzce souvisí s věkem. Protože populace stárne, roste jak počet lidí, kteří chorobou trpí, tak náklady na jejich léčbu. 

Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence a významně ovlivňuje kvalitu života. Její příčina není objasněna, rizikové faktory jsou jednoznačně věk a určitá rodinná dispozice. Nemoc začíná pozvolna a rychlost, jakou postupuje, je u každého jiná. Jako první je postižena krátkodobá paměť. Postupně ubývají mozkové buňky a vyhasínají mozkové funkce, jako jsou paměť, myšlení a řeč. Nemocný si nevzpomíná na to, co dříve znal, obtížně hledá slova, ukládá věci na neobvyklá místa nebo dokola pokládá stejné otázky, má obtíže dokončit myšlenku, nepoznává osoby nebo věci, ztrácí se na dříve známých místech. Proměňuje se i jeho povaha, časté jsou prudké změny nálad. Postupně se stává zcela nesamostatným, nezvládá ani základní hygienické návyky a je zcela odkázaný na pomoc druhých.

Lidí s demencí trvale přibývá, a to u nás i ve světě. Jedním z důvodů je vyšší věk populace, který je nejvýznamnějším rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby. Trpí jí každý dvacátý člověk starší 65 let, a dokonce každý pátý nad 80 let. Ve světě je v současnosti kolem 47 milionů takto nemocných, přičemž každý rok přibude 4,5 milionu nových případů.

V České republice je 160 až 180 tisíc pacientů s demencí a neustále se zvyšující počet se pochopitelně odráží na rostoucích nákladech na péči o takto nemocné. Potvrzuje to i tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková: „Mezi našimi klienty evidujeme kolem 4 500 pacientů s Alzheimerovou chorobou, náklady na jejich léčbu přesahují 217 milionů korun ročně, z toho 71 milionů korun je částka vydaná za léky. Ve srovnání s loňskem se tak celkové náklady zvýšily o 38 milionů korun. A zvyšují se rovněž náklady za léčbu jednoho pacienta – ta stojí ročně v průměru 48 tisíc korun.

Riziko rozvoje demence lze však snížit nebo alespoň zpomalit zdravým životním stylem. Zdravá výživa spolu s pravidelným fyzickým a duševním cvičením se ukazují jako klíčové. Udržování společenských kontaktů a učení se novým dovednostem a znalostem má pro mozkové funkce jednoznačně kladný dopad Velmi pozitivní vliv mají například tzv. tréninky paměti, které pomáhají stimulovat mozkovou aktivitu. Tyto tréninky zahrnují různá jednoduchá motorická cvičení, srovnávaní obrazců, počítání, skládání puzzle nebo geometrických vzorů či zapamatování si básniček, slov nebo čísel. ZP MV ČR umožňuje čerpat příspěvěk až 500 Kč z preventivního programu na pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti. Tuto částku lze rovněž využít na vyšetření poruch paměti a kognitivních funkcí, jež pomohou demenci včas diagnostikovat.

9.10.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv