Český den proti rakovině si každoročně připomínáme 13. května. Jednou z nejzákeřnějších forem rakoviny je právě rakovina plic.  Postihuje kuřáky i nekuřáky a umírá na ni nejvíce onkologických pacientů – ročně více než pět tisíc Čechů. Nemoc je většinou bezpříznaková, i proto je léčba rakoviny plic ve většině případech zahájena až v pokročilém stádiu.  „Bohužel je rakovina plic většinou odhalena až v pokročilém stadiu, kdy už není možné kompletní odstranění nádoru. V současné době tak stále větší roli sehrává personalizovaná léčba, kterou je možné nasadit vybrané skupině nemocných, jejichž nádor má charakteristické genetické znaky – mutace. Genetika nádoru pak určuje, zda dokáže léčba cíleně ovlivňovat specifické pochody a blokovat nádorové bujení. Problém je ale v tom, že specifické mutace nejsou přítomny u všech pacientů, proto je důležitá včasná a velmi přesná laboratorní diagnostika,“ vysvětluje prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Rakovina plic/ilustrační foto

Když se řekne personalizovaná léčba, označujeme tím léky, které patří mezi cílenou léčbu, tedy léčbu cílenou na specifické struktury nádorů, která upravuje léčebné postupy pro konkrétního pacienta. Tato terapie je založena na přesné diagnostice genetických predispozic nemocného, proto se někdy tato léčba označuje i jako léčba „šitá na míru“. Aby se mohla využít, musí mít pacient určité charakteristické genové znaky nádoru – genetickou mutaci, díky kterým na základě určení typu mutace dokáže personalizovaná léčba přímo ovlivnit konkrétní mechanismy a blokovat růst nádoru. O vhodnosti léčby rozhodují lékaři na základě genetického vyšetření vzorku odebrané nádorové tkáně. Pokud se u nemocných pacientů prokáže některá z daných mutací, je možné terapii zahájit. Bohužel je velmi komplikované otestovat všechny pacienty, ať už z organizačního důvodu, finanční náročnosti anebo kvůli složitému procesu vyšetření.

„Odhadujeme, že až čtvrtina pacientů vhodných pro některou z forem personalizované léčby stále není zachycena včas. Důvodů je hned několik – limitované financování testů a nemožnost podchytit včas všechny vzorky, které by měly být testovány.  Je potřeba zlepšit spolupráci laboratoří patologie, kde je diagnóza rakoviny plic stanovena, s ambulantními lékaři. Právě ošetřující lékař pacienta hraje důležitou roli při rozhodování, zda vzorek nádoru odeslat na genetické vyšetření,“ uvádí prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP.

V České republice již pneumoonkologové nasadili některou z forem personalizované léčby více než šesti tisícům nemocných s nemalobuněčným nádorem plic. Dále se personalizovaná medicína využívá v léčbě rakoviny prsu, plic, tlustého střeva a melanomu.

Výsledky mezinárodních studií jasně dokazují, že pacienti díky cílené léčbě mohou žít déle řádově o měsíce, někdy i roky a prodlouží jim tak život bez progrese nemoci. Oproti chemoterapii je méně toxická, užívá se formou tablet a pacienti tak dochází do nemocnice pouze na ambulantní kontroly.

12.5.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv