Plzeňská fakultní nemocnice zavádí s podporou státu unikátní způsob diagnostiky nádorových onemocnění prostaty. Vychází z podávání nového radiofarmaka, které se váže přímo na nádorové tkáně; lépe zobrazuje nádor i metastázy. Jeho výhodou je to, že se může připravovat podle potřeby v laboratoři kliniky zobrazovacích metod, řekl její primář Jiří Ferda.

Prostata/ilustrační foto

Výzkumná klinická studie je hrazena z institucionální podpory výzkumu Fakultní nemocnice Plzeň, kterou poskytuje ministerstvo zdravotnictví. Karcinom prostaty se zobrazuje pomocí látky, která se váže na nádorovou tkáň a je označena radioaktivním izotopem galia 68. „Látkou je peptid, který se váže na prostatický povrchový membránový antigen, který je zmnožen na buněčné membráně prostatického karcinomu,“ uvedl primář.

Metoda podle něj výrazně zpřesňuje stanovení rakoviny prostaty před zahájením onkologické léčby a pomáhá hlavně hodnocení rozsahu onemocnění v jeho průběhu. „Výhodou radiofarmaka je, že se může připravovat podle potřeby na místě v radiofarmaceutické laboratoři kliniky zobrazovacích metod, neboť zdrojem radionuklidu je speciální zařízení, germanium-galiový generátor,“ uvedl Ferda. Klinika vyšetřila už tři desítky mužů, kteří museli podepsat souhlas se zapojením do studie; limit je 200 pacientů. Jedno vyšetření stojí asi 25.000 Kč.

Metoda je vhodná pro muže, u nichž je podezření, že mají nádor prostaty nebo už ho mají zjištěný a lékaři rozhodují o léčebném postupu, tedy o chemoterapii, ozařování nebo biologické léčbě. Metodu hodně experimentálně využívají německé univerzitní kliniky, například mnichovská, celkem zhruba 100 pracovišť na světě. Cílem studie je povolení této léčby v EU a její hrazení ze zdravotního pojištění. Kvůli karcinomu prostaty loni plzeňská klinika vyšetřila zhruba 1100 pacientů.

8.4.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv