aměstnanecká pojišťovna Škoda byla dnes na odborné konferenci Efektivní nemocnice oceněna jako nejlepší zdravotní pojišťovna. Druhé místo získala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), třetí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV). V Česku působí sedm zdravotních pojišťoven, u největší VZP je asi 60 procent obyvatel.
Potlesk/illustrační foto

Pořadatelé konference pro posouzení pojišťoven oslovili ředitele nemocnic, ambulantní lékaře, zaměstnance nemocnic, pacienty lůžkových oddělení i ambulancí. Zároveň ohodnotili fungování několika poboček, testovali přístup ke klientům nebo odpovědi na podané dotazy.

Absolutní vítěz byl vybrán v kombinaci hodnocení pacientů, ambulantních lékařů a ředitelů nemocnic. Podle ředitelů nemocnic byla letos nejlepší pojišťovna Škoda, druhá VZP a třetí Revírní bratrská pokladna (RBP). Ambulantní lékaři nejlépe hodnotili Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (ČPZP) před pojišťovnou Škoda a RBP. Pojištěnci vybrali pojišťovnu Škoda před Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP) a ZPMV. Nejlepší preventivní programy má podle hodnocení odborníků VoZP, druhé VZP a třetí ZPMV.

Pojišťovny byly hodnoceny také z hlediska finančního zdraví. Auditorskou firmu, která žebříček sestavila, zajímala například jejich zadluženost, zůstatek peněz na účtu na jednoho pojištěnce, procento pohledávek po splatnosti nebo provozní náklady na jednoho pojištěnce. Jako nejlepší vyhodnotila Revírní bratrskou pokladnu, druhou pojišťovnu Škoda a třetí Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

V září představila podobný žebříček Platforma zdravotních pojištěnců. Podle ní byla v nejlepším finančním zdraví Oborová zdravotní pojišťovna, následovaly Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Revírní bratrská pokladna.

Kontroly, jejichž výsledky zveřejnilo letos v létě ministerstvo financí, ale našly v hospodaření Revírní bratrské pokladny nedostatky. Podle jeho zjištění pojišťovna porušovala zákon o veřejných zakázkách a neúčelně vydávala peníze. Podle pojišťovny jsou ale kontrolní nálezy ministerstva nepodložené, účelově formulované a vychází často z neznalosti problematiky.

Odbornou konferenci Efektivní nemocnice pořádá nezisková organizace Heath Care Institut. Věnuje se zvyšování kvality poskytované péče o pacienty v nemocnicích a zavádění manažerských principů obvyklých v západní Evropě a USA.

28.11.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv