Na počátku roku 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zahájilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, který je financován ze zdrojů Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. Se začátkem roku 2015 odstartovala již třetí etapa tohoto projektu, který potrvá do 30. června 2015. Jeho cílem je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v České republice – rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku.

Pozvanka na osvetovou roadshow

Projekt podporuje celorepubliková informační kampaň, jejíž součástí je osvětová roadshow. Ta již od počátku roku navštívila Hradec Králové, České Budějovice, Břeclav, Litoměřice a nyní míří do Prahy (7. 4.). Nové informace, přímý kontakt s lékaři a motivace získaná na roadshow dávají projektu další rozměr.

V úterý 7. 4. 2015 se roadshow uskuteční od 14.00 do 17.00 hodin ve Fakultní nemocnici v Motole

Roadshow jsou informačními a osvětovými akcemi, které pomáhají zvýšit povědomí veřejnosti o prevenci rakoviny. Za účasti významných lokálních osobností a odborníků z řad lékařů nabízí osvětový program, který všem přítomným poskytne informace o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Odborníci jsou po celou dobu roadshow k dispozici všem příchozím, kteří s nimi mohou konzultovat své individuální dotazy.

Aliance žen s rakovinou prsu během roadshow nabídne poradenství vyškolených pracovnic z partnerských organizací Aliance. Návštěvnice si budou moci vyzkoušet a naučit se samovyšetření prsu na speciálních modelech. Lidé si budou moci projít obří maketou tlustého střeva, kterou představí Onkomaják.

Roadshow podporují Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius / Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO a Onkomaják. Další informace k roadshow najdete na webu MZČR www.bezrakoviny.cz.

Rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku a rakovina prsu jsou dlouhodobě nejrozšířenějšími typy rakoviny. Každoročně si jejich diagnózu vyslechne 16 000 obyvatel České republiky, 6 400 z nich zemře. Screeningové programy jsou cestou, jak snížit číslo maminek, tátů, babiček a dědů, kamarádek a kamarádů, které si nemoc vzala. Včasné odhalení nádorového onemocnění totiž markantně zvyšuje šanci na uzdravení pacienta.

Roadshow motivuje občany, aby se postavili vlastnímu strachu z případného pozitivního výsledku vyšetření, právě to je totiž prvním krokem k uzdravení. Všechny pojišťovny po celou dobu trvání projektu adresně zvou občany z nejvíce ohrožených skupin. Celkový počet oslovených by měl dosáhnout až 3,6 milionu osob. Informační kampaň včetně roadshow významně podporuje proces adresného zvaní a zvyšuje osvětu občanů České republiky. „Rád bych osobně požádal občany, aby nepodceňovali prevenci rakoviny a využili možnosti screeningových vyšetření. Pokud dojde k včasnému zachycení nemoci, znamená to i vysokou šanci na záchranu života. Věřím, že probíhající projekt pomůže zvýšit návštěvnost screeningových center a že občané využijí tuto jedinečnou možnost, jak důkladně pečovat o své zdraví,“ řekl ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

Projekt SCREENINGOVÉ PROGRAMY je průběžně vyhodnocován a dosavadní výsledky potvrzují, že je schopen naplnit svůj smysl. Lidé na něj reagují zvýšenou návštěvností preventivních screeningových vyšetření.

Více informací o projektu a problematice nádorových onemocnění celkově je k dispozici na www.bezrakoviny.cz anebo na webových stránkách jednotlivých onemocnění www.mamo.cz, www.cervix.cz a www.kolorektum.cz.

3.4.2015

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ogilvy PR


Další články

Na přehled všech zpráv