Hlavní město dá 21 milionů korun na prevenci rizikového chování dětí ve školách. Dnes to schválili pražští radní na svém jednání. Cílem má být zvýšení bezpečného prostředí ve školách a podpora duševního zdraví žáků i pracovníků. Peníze půjdou na vzdělávání učitelů například v předcházení šikaně nebo užívání návykových látek.

„Škála rizikového chování, kterému mohou být žáci a studenti vystaveni, je velmi široká, je to například kyberšikana, agrese nebo záškoláctví,“ řekl po jednání pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Peníze tak půjdou na vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků v primární prevenci rizikového chování a realizaci preventivních aktivit, které podporují duševní zdraví dětí i učitelů a předchází například šikaně, kyberšikaně, projevům agrese, užívání návykových látek, záškoláctví, poruchám příjmu potravy a dalším typům rizikového chování u žáků.

„U dětí a dospívajících se dlouhodobě zhoršuje duševní zdraví. Podle posledního šetření Centra primární prevence a magistrátu vykazuje 29 procent žáků druhého stupně a středních škol v Praze příznaky vysoké nebo střední míry úzkosti, a pokud v rámci prevence můžeme dětem pomoci jejich problémům předcházet, považuji to za ty nejlépe investované peníze,“ uvedla náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS).

Peníze dostanou školy a školská zařízení, poradny, nadace, spolky, ústavy a další zařízení.

(ČTK)

8.4.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv