Hlavní město letos rozdělí v dotačním programu na podporu adiktologických služeb, tedy prevenci a léčbu závislostí, 84,6 milionu korun, meziročně více. Peníze jsou určeny mimo jiné na kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní a substituční léčbu nebo pro stacionární programy. Schválili to dnes pražští radní na svém jednání. Město zároveň plánuje otevřít nová kontaktní centra pro osoby se závislostí.

„Bez pomoci uživatelé drog představují riziko nejen sami sobě, ale i svému okolí,“ řekl po jednání pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Snahou je podle něj minimalizovat zdravotní, sociální a jiná rizika spojená s užíváním návykových látek, a to léčbou, změnou životního stylu, postojů či začleněním lidí se závislostmi do společnosti.

Magistrát podpoří 12 typů služeb v boji proti závislostem, kromě zmíněných je to například péče v terapeutických komunitách, doléčovací programy, služby pro uživatele drog ve vězení a ve vazbě, program detoxikace nebo lůžková péče. Přijato bylo 28 žádostí o dotaci.

V programu město přispěje rovněž na výzkumy a studie na vyhodnocení potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb nebo poskytování informací uživatelům návykových látek a patologickým hráčům či jejich příbuzným.

Město zároveň plánuje podle Svobody otevřít nová kontaktní místa pro osoby se závislostí, které budou nabízet adiktologické služby. „Současně dokončujeme průzkum možností, kam ty kontaktní centra umístit. Vyžaduje to prostorové a věcné vybavení, aby centra mohla dobře fungovat,“ řekl Svoboda. „V tuto chvíli máme vytipovaná místa a probíhají jednání na úrovni prvních tří městských částí, kde se budeme snažit dojít k dohodě, zda je to možné,“ dodal.

 (ČTK) 

8.4.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv