Více než polovina lidí se závislostí bojuje s dalšími psychiatrickými problémy. Nejčastější jsou to úzkostné a depresivní poruchy, poruchy osobnosti, psychotické poruchy a poruchy příjmu potravy. Vyplývá to z průběžných výsledků studie, kterou provádí Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) sídlící v Klecanech u Prahy. Na studii s 200 respondenty spolupracuje také řada tuzemských nízkoprahových a léčebných zařízení. Dnes o tom informoval mluvčí ústavu Jan Červenka.

Deprese/ilustrační foto

Dle studie zkoumající vývoj symptomů závislosti i psychiatrické poruchy v průběhu léčby se oproti běžné populaci u pacientů se závislostí výrazně častěji vyskytují například deprese a úzkosti, dále také obtíže v sociálním kontaktu, přecitlivělost na kritiku, paranoidní stavy a psychotické myšlení.

„Co se týče typu jednotlivých zneužívaných látek, v rámci vstupních vyšetření vykazovali nejzávažnější psychiatrické potíže ti, kteří byli závislí na alkoholu, další v pořadí byli uživatelé pervitinu a dále opioidů,“ řekla Barbora Orlíková z Národního ústavu duševního zdraví. Podle ní pacienti, kteří se léčí závislostí na alkoholu, mají více závažných psychiatrických potíží než pacienti závislí na pervitinu.

Ačkoliv není vždy jasné, zda je závislost následkem psychiatrického onemocnění, nebo zda jsou aktuální psychiatrické obtíže důsledkem závislosti, je potvrzené, že nadužívání alkoholu a užívání některých drog vyvolává depresi nebo psychotické stavy.

„U mnoha pacientů je ovšem zřejmé, že závažné psychické potíže předcházely rozvoji závislosti a závislost řadu symptomů pouze posílila. Je tedy důležité apelovat na prevenci a včasný záchyt psychických potíží, a to zejména u adolescentů. Včasnou léčbou psychického onemocnění se dá předejít závažným důsledkům,“ dodala Orlíková. Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi připadá na 26. června.

V psychiatrických ambulancích bylo v roce 2016 léčeno přes 36.000 pacientů s problémy s návykovými látkami, téměř 59 procent tvořili lidí s poruchami způsobenými nadměrným užíváním alkoholu. Lékaři ve stejném roce evidují přes 15.500 hospitalizací kvůli poruchám způsobeným užíváním návykových látek. Lidé s takzvanou duální diagnózou, tedy souběhem závislosti a další psychiatrické diagnózy, mají zpravidla těžší průběh nemoci, závažnější zdravotní a sociální důsledky a někdy i horší léčebné výsledky.

22.6.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv