OTÁZKA TÝDNE:

Jaké preventivní programy cílené na odhalení rakoviny jsou plně hrazené pojišťovnou? Patří mezi ně i vyšetření krve pro rakovinu prostaty?

Zdravotní pojištění/ilustrační foto

ODPOVĚĎ:

V ČR existují tři organizované screeningové programy, zaměřené na vyhledávání onkologických onemocnění v časném stadiu u předem definovaných skupin lidí. Jedná se o screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie (u žen nad 45 let), screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice nebo kolonoskopie (u osob nad 50 let) a screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla (u žen nad 18 let). Tyto screeningové programy jsou založeny na rozsáhlých vědeckých důkazech, probíhají na doporučení Rady EU a jsou také v ČR legislativně ošetřeny, včetně akreditace pracovišť, která se na nich podílejí. V současné době mohou klienti VZP navíc absolvovat komplexní onkologickou prohlídku ve vybraných onkologických centrech a získat na ni příspěvek až ve výši 5 000 korun.

Ohledně rakoviny prostaty stále probíhají ve světě studie týkající se možnosti zavedení plošného screeningu prostřednictvím krevního testu – stanovení tzv. prostatického specifického antigenu (PSA). Pravidelný screening rakoviny prostaty na základě vyšetření PSA v krvi zatím ale snad nikde není prováděn. Důvodem je mj. skutečnost, že se nedospělo k potvrzení jeho jednoznačných benefitů. Test není ani příliš přesný, protože hodnota PSA v krvi je ovlivněna nejen rakovinou, ale i např. benigním zbytněním prostaty či infekcí močových cest. Pokud však vznikne podezření na onemocnění prostaty, je to jedna z diagnostických možností. Kdyby toto vyšetření někdo chtěl absolvovat jen na základě svého vlastního rozhodnutí, bez lékařské indikace, musel by si ho zaplatit. Muži ve věku od 50 do 65 let ale nyní mohou na preventivní vyšetření rakoviny prostaty získat příspěvek až 2 100 korun, pokud je do tohoto našeho voucherového programu vybere urolog.

K diagnostice onemocnění prostaty se jako základ používá vyšetření prostaty pohmatem přes konečník (per rectum) a zmíněné vyšetření PSA z krve. Tato vyšetření může zajistit jak praktický lékař, tak internista či urolog. Při podezření na karcinom jsou nutná i další vyšetření – většinou zobrazení prostaty ultrazvukem přes konečník, biopsie prostaty (odběr vzorků tkáně prostaty), další možností je počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance nebo scintigrafie. Všechna tato vyšetření jsou samozřejmě hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Velký význam pro prevenci rakoviny prostaty má ale hlavně dostatečná informovanost pacientů a jejich ochota o případných problémech s lékařem hovořit a také absolvovat příslušná vyšetření. Zejména muži z rodin, kde se nemoc vyskytla, by si měli nechat prostatu pravidelně vyšetřovat. I „obyčejné“ preventivní prohlídky u praktického lékaře přitom mohou na problémy s prostatou upozornit včas. Jejich součástí je totiž mj. zhodnocení onkologických rizik. Při podezření na zvýšené riziko onemocnění prostaty má lékař provést vyšetření per rectum, stejně jako vyšetření varlat u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů. Je na rozhodnutí klienta, aby tuto možnost skutečně využil. Preventivní prohlídka se provádí a z veřejného zdravotního pojištění hradí jedenkrát za dva roky.

27.9.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv