Počet lidí s tuberkulózou v České republice meziročně vzrostl o 64 osob, stoupl i počet nemocných dětí. S TBC se loni dle dostupných dat léčilo 447 pacientů. Čeští plicní lékaři nápor zvládají a připravují se na další nárůst. Doporučují zavést pravidelné testy u lidí z rizikových zemí, budou také rozšiřovat kapacity tam, kde se nemocní léčí. Úlevu by měla přinést i nová vyhláška, podle které se mohou spolupracující pacienti léčit doma. Pneumologové o tom informují u příležitosti Světového dne boje proti tuberkulóze, který připadá na 24. března. Ve stejný den, jen o 142 let dříve, oznámil německý lékař Robert Koch objev zákeřného bacilu Mycobacterium tuberculosis, jenž nemoc způsobuje.

„Vzhledem k válce na Ukrajině není nárůst nemocných žádným překvapením, je známo že na východ od České republiky není péče o tuberkulózní pacienty na takové úrovni jako u nás. Podíl TBC u osob narozených mimo ČR loni činil 49,2 % (220 případů), z toho 140 je z Ukrajiny, což je téměř čtyřikrát více než před válkou. Ze Slovenska evidujeme 21 případů, z Rumunska a Vietnamu nám přibylo po 11 případech atp.,“ říká MUDr. Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, Fakultní nemocnice Bulovka. 

Tuberkulóza se může vrátit. Ve většině případů je příčinou neposlušnost pacienta a nikoli zvolená léčebná metoda. 

Počet lidí s tuberkulózou vzrostl, nejvíc přibývá mezi uprchlíky z Ukrajiny

V 87 procentech případů šlo o postižení plic, ve zbylých 13 procentech případů šlo o mimoplicní tuberkulózu. Na většinu případů lékaři podle Wallenfelse přijdou pasivně poté, co pacient vyhledá pomoc lékaře kvůli déletrvajícím obtížím.

Téměř polovinu případů, celkem 220, tvoří lidé narození mimo Česko. Ve 140 případech šlo podle lékařů o Ukrajince, v dalších 21 případech o pacienty ze Slovenska.

„Ukrajina patří mezi země s velmi vysokou incidencí tuberkulózy,“ vysvětlil Wallenfels. Každá více než pátá tuberkulóza na Ukrajině je podle Wallenfelse navíc u člověka, který je současně HIV pozitivní.

Vzhledem k nárůstu multirezistentních forem tuberkulózy v České republice (loni 31) je třeba, aby vzniklo nové pracoviště s kapacitou 10–15 lůžek, o tom nyní pneumologové jednají s Ministerstvem zdravotnictví. „Vše ale záleží na financích, stavba takové jednotky není levná. Dosud se všichni tito pacienti léčí v Thomayerově nemocnici, ale kapacity brzy přestanou stačit,“ říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). 

Česká republika si za to, jak dokáže zajistit léčbu zejména multirezistentní tuberkulózy podle posledních doporučení, vysloužila pochvalu od Světové zdravotnické organizace (WHO) – říká prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky FTN a 1. LF UK. Připomíná ale, že je třeba neusnout na vavřínech a pracovat na tom, aby situace zůstala klidná i nadále. „Nárůst odolných forem TBC, necitlivých na běžná antituberkulotika, je dvojnásobný. O úhradu moderních léků, které zkracují dobu hospitalizace z 18–24 na 6–9 měsíců, musíme žádat zdravotní pojišťovny mimořádně na paragraf 16. Léčba jednoho pacienta stojí kolem 1,5 milionu korun,“ uvádí prof. Koziar Vašáková.

U běžných forem tuberkulózy, citlivých na léky, by měla lékařům i pacientům ulevit nová vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, platná od ledna. „Ta nám umožňuje pustit nemocné s běžnou tuberkulózou po několika dnech z nemocnice domů. Musí ale spolupracovat, dodržovat domácí izolaci a užívat pravidelně léky. Do plicní ambulance pak již dochází jen na kontroly. Zda je vše tak, jak má být, můžeme posoudit s pomocí telemedicíny, která nám umožní být s pacientem v pravidelném kontaktu,“ vysvětluje doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. Právě zde meziročně vzrostl počet pacientů o 61 % na loňských 21. Doc. Sova odhaduje, že spolupracujících pacientů by mohla být až polovina a připomíná, že takto nastavený systém uleví nemocnicím, léčebnám a je pro pacienty výrazně příjemnější. 

Čeští plicní lékaři tak doporučují ambulantním pneumologům a praktickým lékařům provést u všech pacientů z rizikových zemí při prvním kontaktu rentgenový snímek hrudníku. Plicní lékaři mohou navíc zajistit speciální krevní test na možnou přítomnost latentní tuberkulózy v těle. „U všech osob s pozitivním krevním testem je pak vhodné provést CT vyšetření plic. To je schopno odhalit i menší formy tuberkulózy, které nejsou při klasickém rentgenovém vyšetření hrudníku vidět. Pneumologové tedy mohou u každého dospělého člověka z rizikové oblasti pomocí komplexního nebolestivého vyšetření vyloučit tuberkulózní onemocnění či zatím bezpříznakovou nákazu. Pro léčbu mají k dispozici moderní preparáty. Účelem je podchytit nemocné včas, v době, kdy ještě nemají žádné či zcela minimální potíže, a zabránit tak dalšímu šíření nemoci,“ dodává doc. Koblížek. 

 Epidemiologická situace TBC v ČR v roce 2023 v číslech

MUDr. Jiří Wallenfels

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, FN Bulovka, Praha

Jde o předběžná data k 6. 3. 2024 z národního registru TBC, registr TBC se „uzavírá“ 30. 4. 2024. Přehled podle kraje bydliště nemocného (vč. porovnání s minulými roky) je uveden zvlášť.

 • Celkem zatím do registru TBC hlášeno 447 případů TBC 
 • Muži: 319 případů, ženy 128 případů
 • TBC u dříve léčených je 19
 • TBC plic je 391 
 • Kultivačně pozitivních TBC je 318
 • Počet mikroskopicky pozitivních TBC ze sputa (silné zdroje infekce) je 182
 • Podíl TBC u osob narozených mimo ČR činí 49,2 % (220 případů), z toho narozeni na Ukrajině 140 případů, na Slovensku 21 případů, v Rumunsku a ve Vietnamu po 11 případech atd.
 • Hlášeno je 31 případů multirezistentní TBC*
 • Průměrný věk nemocných je 45,5 roku
 • Počet TBC u dětí do 15 let věku je 30, z nich 22 narozeno v ČR, 5 na Slovensku a 3 na Ukrajině
 • Hlášeno 16 případů TBC u HIV pozitivních (z 300 vyšetřených na HIV), 14 z nich u osob narozených na Ukrajině, 2 v ČR
 • Hlášeno 15 úmrtí na TBC

*Dle údajů Fakultní Thomayerovy nemocnice

MUDr. Jiří Wallenfels vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, FN Bulovka, Praha

11.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv