Ve věku 68 let skonal před 100 lety, 16. února 1924, věhlasný profesor očního lékařství Lékařské fakulty pražské Karlovy univerzity Jan Deyl. Podle dobového tisku jeho pohřební průvod vedl s křížem neznámý malý chlapec. Přijel, když se v novinách dočetl o jeho smrti, aby se rozloučil s lékařem, který mu zachránil zrak.

Jeden ze zakladatelů moderní české oftalmologie se zabýval především srovnávací anatomií oka a vztahem očních chorob k chorobám ostatního těla. Jeho hlavním dílem jsou Zevní choroby oční, které vyšly tři roky po jeho smrti. Byl ale i výtečným pedagogem, vychoval mnoho výborných oftalmologů a měl silné sociální cítění.

Rodák z Vysokého Veselí na Jičínsku (narodil se 24. června 1855) byl i jedním ze zakladatelů prvního ryze českého ústavu pro nevidomé v Praze. Ten vznikl v roce 1910 jako dobročinné zařízení určené výchově nevidomé mládeže. Od 20. let byl v tomto ústavu sídlícím na Maltézském náměstí stále více kladen důraz na výuku hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Od roku 2006 nese škola, která pokračuje ve své specializaci na výuku zrakově postižených, název Konzervatoř a střední škola Jana Deyla.

 (ČTK) 

15.2.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv