Proočkovanost české populace má dlouhodobě sestupný trend. V posledních letech postupně klesala v podstatě u všech povinných i nepovinných očkování. Pokud nebudeme očkovat, sníží se celková proočkovanost, tedy kolektivní ochrana, která by neměla poklesnout pod určitou hranici. Kolektivní ochrana pomáhá zamezit onemocnění jedinců, kteří nemohou být očkováni. „Nemoci, proti kterým očkujeme, nevymizely, děti mohou onemocnět – především černým kašlem, závažnou hemofilovou infekcí, závažnou pneumokokovou infekcí, zkušenost máme již i s epidemií spalniček,” vysvětluje MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Paradoxně období koronavirové krize, kdy děti nechodily a mnohé nadále nechodí do kolektivu, je v mnohém i přínosná. V době epidemie a mimořádných opatření, kdy byla uzavřena školská zařízení, omezeny pobyty v kolektivu, došlo k významnému poklesu nemocnosti. Nyní je tedy vhodný čas k očkování – děti jsou zdravé, odpočaté a bez příznaků infekčních onemocnění.

V době koronavirové pandemie pacienti svá očkování odsouvali z obavy před nákazou v ordinacích praktických lékařů a tím se problém poklesu proočkovanosti prohloubil. Jako příklad lze uvést klíšťovou meningoencefalitidu. Intervaly očkování jsou ale nastaveny tak, aby si organismus vytvořil optimální množství protilátek, tedy optimální ochranu. V případě, že intervaly nejsou dodrženy, účinnost očkování může klesat. 

Pandemie COVID-19 je aktuálně v chronické fázi, ordinace lékařů jsou připraveny, nyní je ideální situace na návrat k očkování. Praktičtí lékaři stále dodržují režimová opatření, aby zabránili riziku přenosu nákazy COVID-19, například striktní oddělení zdravých od nemocných. „Rodiče s dětmi se mohou cítit zcela bezpečně, snažíme se chránit nejen je, ale i sebe. Při dodržování doporučených opatření poskytujeme primární péči dále, nejen kurativní, ale i preventivní, včetně očkování,” uklidňuje MUDr. Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Očkovány nejsou děti v karanténě či děti s onemocněním. 

Zároveň probíhají intenzivní přípravy na možnou podzimní vlnu koronaviru a úspěšným směrem se vyvíjí akcelerovaný výzkum kandidátních vakcín na COVID-19. Výsledky by mohly být k dispozici na přelomu letošního roku. Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost se připravuje na případnou „podzimní vlnu COVID-19“ a vyzývá lékaře, aby si vytvořili rezervu ochranných osobních pomůcek na čtyřtýdenní provoz. „Všechny kroky pro primární péči koordinujeme s Ministerstvem zdravotnictví ČR a se sesterskou organizací Sdružení praktických lékařů ČR,” doplňuje MUDr. Karen.

5.6.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv