Práci porodních bab i vznik prvních porodnic na území Prahy přibližuje nová výstava První křik, první pláč, která ve středu začíná v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci. Zaměří se na historii asistence při porodech od sousedské pomoci až do vzniku zdravotnických porodnických institucí. Dnes informovala Šárka Máchová z muzea.

Porod/ilustrační foto

Návštěvníci uvidí doklady o řemesle porodních bab a porodnictví, pomůcky a nástroje porodních bab, učební pomůcky, lékařské nástroje a další předměty týkající se porodů, rodiček a jejich dětí, dodala.

Výstava se zaměřuje na období druhé poloviny 18. století a první polovinu 19. století, kdy se zásadně změnil přístup k poskytování pomoci ženám při porodech. Začali působit specializovaní lékaři – porodníci a porodní báby musely absolvovat teoretický i praktický kurz porodnictví na univerzitě, založený na nejnovějších lékařských znalostech a objevech.

„Průvodkyní“ výstavy je porodní bába Ludmila Kapalínová ze Sobína (1780-1860), která coby desetinásobná matka a navíc znovu těhotná odešla v zimním semestru 1824/25 studovat kurz porodního babictví na pražskou univerzitu. Tady se stala žákyní jednoho ze zakladatelů moderního porodnictví Antonína Jungmanna, mladšího bratra obrozeneckého jazykovědce Josefa Jungmanna. Dalších 18 let pak pomáhala rodičkám přivést na svět děti. „Působila na panství Tachlovice ve vesnicích náležejících zejména k hostivické a libocké farnosti, které se nacházejí sice na samé západní hranici dnešní Prahy, ale v 19. století byly poměrně daleko za pražskou hradbou,“ dodala Máchová.

Expozici, která potrvá do 15. října, doplní vzdělávací program pro střední zdravotnické školy.

25.4.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv