Skupinových setkání na podporu lidí postižených prosincovou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) se zúčastnilo přes 1000 lidí, více než stovka pokračovala individuálními sezeními pro zmírňování stresu a práci s akutním traumatem. Novinářům to před zahájením dnešního částečného otevření budovy fakulty pro studenty a zaměstnance řekl psycholog a expert na psychologii mimořádných událostí Štěpán Vymětal. Na pomoci se podílí i tým tvořený dobrovolníky z řad studentů FF UK.

Skupinová sezení podle Vymětala organizuje Český institut pro psychotraumatologii a EMDR (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí). „Na každé z těch skupin může být třeba 100 lidí a doposud těmi skupinami prošlo mnoho stovek lidí, myslím si, že to přesáhlo tisícovku,“ řekl. Setkání jsou otevřena všem, kterých se tragická střelba z konce loňského roku jakkoliv dotkla.

Pokud účast na setkání nevede k redukci stresu, mohou podle psychologa lidé pokračovat na sezení, na kterých již psycholog s dotyčným pracuje individuálně. Vymětal dodal, že zásadní bylo zajištění pomoci co nejrychleji. „Vycházíme z předpokladu, že když poskytneme krizovou intervenci a podporu rychle, tak potom lidé nebudou mít potřebu dlouhodobé podpory,“ řekl. Doplnil, že tři čtvrtiny lidí, kteří přežijí velké neštěstí, se zotaví samo s podporou svých blízkých.

Na pomoci postiženým se kromě univerzity a fakulty podle psychologa podílely složky integrovaného záchranného systému či neziskové organizace jako Český červený kříž nebo Bílý kruh bezpečí. Na FF vznikl intervenční tým složený ze 70 studentů s výcvikem krizové intervence. „Mobilizace z naší strany proběhla naprosto okamžitě,“ řekla dnes jeho členka Karolína Faberová.

Dodala, že její tým se snaží být studentům co nejvíce k dispozici. „Je to jako přijít si popovídat za kamarádem. I díky výcvikům, které máme, tak i víme, kdy odkázat na další pomoc, ale zároveň se to snažíme nepsychologizovat a podporovat odolnost těch lidí,“ vysvětlila. Dodal, že jejich cílem je, aby iniciativa fungovala dlouhodobě na celé škole, a případně chtějí také vypracovat metodiku pro ostatní univerzity.

Fakulta dnes od 11:30 otevřela svým studentům a zaměstnancům přízemí své budovy, kde mohou navštívit přednášky, vyměnit si knihy či si poslechnout hudební vystoupení. Podle Vymětala je dnešní den, kdy uplynul měsíc od tragédie se 14 mrtvými a 25 zraněnými, podstatným mezníkem. „To jsou důležité momenty, kdy můžeme očekávat tento zájem a zároveň je potřeba, abychom přicházeli s rituály, které mohou zmírňovat zátěž dnešního dne,“ řekl. Dodal, že důležité je i zachování privátnosti setkání na půdě fakulty, které je otevřeno jen studentům a zaměstnancům.

(ČTK)

22.1.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv