Od nového roku poplatek z pobytu nahradí dva stávající poplatky – za lázeňský či rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Rodiče, kteří doprovázejí své děti do dětské léčebny a jsou zde s nimi ubytovaní, se mu většinou nevyhnou. Uvedlo to na svých webových stránkách Ministerstvo financí.

Doprovod dítěte/ilustrační obrázek

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje, v jakých případech zdravotní pojišťovny hradí pobyt rodiče. Jde o situace, kdy „je při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo je nutné zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce.“ Většinu nákladů tak pokryje systém veřejného zdravotního pojištění.

I v těchto situacích však rodinný rozpočet zatíží poplatek za pobyt, který je příjmem rozpočtu té obce, ve které se dětská léčebna nachází. Ačkoli sazba poplatku není příliš vysoká, maximálně 21 Kč za noc, pro nízkopříjmové rodiny při delším pobytu může znamenat problém.

Osvobození rodičů od poplatku mají v rukou samotné obce. A to tehdy, pokud tak rozhodne místní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Kromě toho se na rodiče poplatek nevztahuje, jestliže jsou přihlášeni v obci, kde se nachází dané lůžkové zařízení. To ovšem budou pouze výjimečné případy.

 

2.1.2020

zdroj: Ministerstvo financí ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv